Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 10 Květen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS: Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ: FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT: O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ: Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA: Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT: Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCE


ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně


Město Havířov ocenilo 6. března v kategorii „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ Annu Kožinovou. Oceněna byla za dlouhodobou obětavou pomoc nevidomým a slabozrakým ve městě a okolí, aktivizaci členů, předávání zkušeností a inspiraci vlastním příkladem. V kategorii „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ uspěla i oblastní odbočka SONS ČR Havířov. Ta obdržela ocenění za podporu sdružování a péči o osoby zrakově postižené napomáhající jejich integraci do společnosti.
 
V březnu byl v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická vytvořen audio popis k českému filmu Milada. Jde o speciální rozšíření audiovizuálních děl o přídavnou zvukovou stopu, která nevidomým a těžce zrakově postiženým divákům pomáhá lépe pochopit děj, zejména jeho vizuální složku.

Odbočka Semily uspořádala 3. dubna Den otevřených dveří. Na jeho přípravě, organizaci a provedení se podílely i pracovnice semilského regionálního pracoviště TyfloCentrum, o. p. s., Liberec. Očekával se zájem představitelů samosprávy města a regionální státní správy, odpovědných za sociální oblast. Vše bylo pečlivě připraveno, o to větší bylo zklamání, že o akci byl zájem naprosto minimální.

Členové OO Olomouc a Přerov se 4. dubna vypravili do Brna, města s velkou koncentrací osob se zrakovým postižením. Cílem jejich návštěvy bylo nejprve Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích, kde zhlédli instruktážní video, prohlédli si učebnu výpočetní techniky a chráněné dílny a zúčastnili se zkoušky místního pěveckého sboru. Poté se vydali do Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě – Teiresiás, které podporuje na 500 studentů se zdravotním postižením všech devíti fakult, mezi nimi kolem 60 studentů se zrakovým postižením.

Na pravidelném klubovém odpoledni kroměřížské odbočky, které se uskutečnilo 4. dubna, byli hosty zástupci Městské policie v Kroměříži. Členům představili službu tlačítek tísňového volání seniorů a zdravotně postižených občanů. Dále pohovořili o zásadách jednání a komunikace seniorů s neznámými osobami doma i na veřejnosti.

Členové SONS Kroměříž vyjeli 18. dubna na výlet do města Napajedla. Navštívili tamní barokní zámek, kde prošli historickými sály, dále zámeckou kapli a jako první návštěvníci po její rekonstrukci také oratoř. Byli i v apartmánech zámeckého hotelu, včetně novomanželského apartmá. Během prohlídky měli možnost hmatem poznávat interiéry i jejich vybavení nábytkem, sochami a dalšími uměleckými předměty.

Trutnovští se vydali do místního muzea. Byli překvapeni, co dříve v regionu stálo a bylo posléze většinou zničeno. Všem se moc líbila dobová světnička i interaktivní tabule. V druhé expozici si mohli prohlédnout mnoho autentických a často unikátních předmětů z prusko-rakouské války, konkrétně z bitvy u Trutnova roku 1866.

Dvoudenní výlet do Valtic podnikli členové Odbočky Uherské Hradiště. Prohlédli si tamní Národní zemědělské muzeum s nepřeberným množstvím zemědělských předmětů a zavítali i na výstavu Japonské inspirace, zaměřenou na tradiční japonská umění. Poté vyrazili do Zámeckého sklepa, který je z roku 1430 a patří mezi nejstarší, ale i největší v České republice. Dozvěděli se toho opravdu hodně o vínu a jeho zpracování. Druhý den si prohlédli podmanivé interiéry barokního zámku Valtice, nenechali si ujít ani Lednický areál a Janův hrad.

Putování za řemesly – tak nazvali členové oblastní odbočky SONS Havlíčkův Brod návštěvy rukodělných dílen. Po knihvazačské a kovářské přišla na řadu keramická dílna. Nejprve se dozvěděli, jak z hlíny postupně vzniká nádoba či jiný výrobek, jak se vypaluje v peci, glazuje a zdobí, znovu pálí. Potom každý dostal kus hlíny a vlastníma rukama hnětl, zpracovával a tvořil.

Člen vsetínské odbočky Petr Bazala, hudebník, skladatel a učitel hudby sklízí četné úspěchy na domácí i zahraniční půdě. Za všechny jmenujme zlaté medaile z Los Angeles, dále jeho žáci byli letos oceněni v Ostravě a v Příboře, kde získal Ocenění poroty za vynikající pedagogickou práci.


Obsah

ÚVODEM
STALO SE: Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS: Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ: FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT: O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ: Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA: Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT: Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 10 Květen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Až zmizí… kdo ještě?
STALO SE
Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS
Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ
FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT
O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ
Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA
Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT
Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR