Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 10 Květen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS: Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ: FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT: O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ: Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA: Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT: Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCE


ÚVODEM


Až zmizí… kdo ještě?

Není to žádná horká novinka, ale pro mnohé z našich čtenářů, a nejen jich, o neznámý fakt zřejmě půjde. Za 25 let zmizelo 75 procent létajícího hmyzu. Je to armagedon, bědují biologové, výsledek ale přinesla nová vědecká studie. A netýká se to nějaké exotické africké nebo asijské země, tento výzkum provedli biologové v sousedním Německu. Podobné údaje však přicházejí i z dalších zemí Evropy.
Nizozemský vědec Hans de Kroon, který výzkum vedl, k tomu říká: „Fakt, že množství létajícího hmyzu klesá takovou rychlostí na tak velkém území, je alarmující zjištění.“ K tomu dodává profesor Dave Goulson, který se na výzkumu také podílel, že „hmyz tvoří až dvě třetiny živých tvorů na Zemi, ale zjevně tu došlo k hrozivému úbytku! Zdá se, že vytváříme obrovské plochy země, které jsou nevhodné pro jakékoliv formy života – a jsme tedy momentálně na cestě k ekologickému armagedonu. Pokud ztratíme hmyz, zkolabuje všechno.“
U nás na zahradě nyní každý den přichází na svět několik tisíc včel. Líhnou se z dělničího plodu, tedy vajíček matkou nakladených a oplodněných spermatem některého z možná až osmnácti trubců, s kterými se při svém jediném, prvním a posledním snubním letu spářila. Z těch neoplodněných zas vylétnou trubci, a nenechte si nemluvit, že jsou neužiteční – naopak!
Mých šest včelstev samozřejmě nic nevytrhne, každé bude čítat ve vrcholné sezoně něco mezi 40 a 60 tisíci jedinců, takže nejvýše 36 kg hmyzí hmoty celkem. Dokonce ani když to číslo budete násobit všemi u nás chovanými včelstvy, jichž je přibližně něco přes půl milionu, v celkové bilanci hmyzu na Zemi to nic zvláště významného nepředstavuje. Přesto ale právě včely signalizují cosi významného ve stávající situaci.
Podle novely rostlinolékařského zákona musí každý zemědělec, který se chystá postřikem chránit svoje pole před hmyzími škůdci, oznámit všem včelařům v okruhu 5 km to, čím a kdy bude postřik provádět (podotýkám, že v nouzi včela pro pastvu letí i dále – šest, osm, dokonce až deset kilometrů). Nojo – ale kdo to řekne čmelákům? Kdo včelám samotářkám? Kdo slunéčkům sedmitečným a kdo třeba mravencům – ani ti nijak zvlášť neškodí, ale naším rozhodnutím pykají za kolektivní vinu jako škůdci. A propos – škůdci? Čím by se živily (a již živí) vlaštovky, jiřičky, rorýsi a další a další, když ne létajícím hmyzem? I sršeň ráda vezme zavděk nějakým tím škůdcem – ale když není na jídelníčku, taková včela určitě není k zahození. Ale my v zájmu stále přeplněnějších regálů hyper a supermarketů vesele hubíme. Přitom dobře víme, že vrabce z Čech i odjinud vyhnal hlad poté, co zmizeli koně jako pohonná jednotka.
Nechci nasazovat psí hlavu zemědělcům, ani náhodou. Kdybyste viděli, co všechno zas musí oni – dělat, hlásit, investovat, dodržovat, jen aby se obyčejně uživili, a je jasné, že ty horentní sumy za herbicidy a pesticidy neutrácejí jen tak pro svoje potěšení, protože jim výrazně snižují míru zisku. Ale bez toho by leckde na osetém poli (ani osivo není zadarmo – už dávno neplatí, že se osije částí loňské úrody, ani náhodou) nezjevilo ani stéblo, a co by vyrostlo, by bleskurychle padlo za oběť některému z oněch škůdců…
Proč o tom v úvodníku Zory? Inu proto, že mě to jednak jako včelaře trápí v tuto chvíli nejvíc, ale také proto, že bez jednotlivých individuálních rozhodnutí každého jedince se trend nedá zvrátit a nejpozději naše vnuky nejspíš opravdu čeká onen Armagedon. Raději bych zas, jako ještě před několika lety, čistil čelní sklo auta denně od hmyzu – a že bývala po pár desítkách kilometrů skoro neprůhledná (letos jsem jich už po zimě najel pár tisíc a pořád je skoro čisté!) – jenže na rychlý zvrat to nevypadá.
Při čtení Zory se dozvíte, že na jednu stranu skvělá moderní technika pomáhá i nevidomým, na stranu druhou ve srovnání s lety minulými vás mnohem častěji a efektivněji může zabít či zranit jiná moderní, zcela na silnici nehlučná technika… A teď, babo, raď!
Příjemné chvíle se Zorou přeje za celou redakci

Václav Senjuk


Obsah

ÚVODEM
STALO SE: Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS: Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ: FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT: O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ: Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA: Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT: Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 10 Květen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Až zmizí… kdo ještě?
STALO SE
Nevidomí budou mít lepší přístup k autorským dílům
EUROCITIES Mobility Forum Meeting
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
U řezbáře
Návštěva zámku Kynžvart
LIDÉ KOLEM NÁS
Úspěch Vladimíra Patery
ZORA RADÍ
FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým
Co je nového v Tyflopomůckách
BUDE VÁS ZAJÍMAT
O internetu a nevidomých bez katastrofické rétoriky
Orientaci ve městě ulehčují aplikace, chytrá hůl či brýle
ZDRAVÍ
Vaše tělo může prozradit počínající srdeční nebo cévní chorobu
Kronika medicíny, část 7. – řečtí lékaři ve starověkém Římě
KULTURA
Zveme vás do Divadla Bez zábradlí
SPORT
Dominovala TJ Zora Praha
Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v brazilské dámě 2018
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR