Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 18 Září 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Lezecké zážitky s Kofolou


Rádi bychom vás informovali o možnosti účastnit se kurzů lezení pro nevidomé.
Společnost Kofola každoročně podporuje netradiční aktivity lidí s handicapem. Letos v letních měsících na šesti prestižních hudebních festivalech návštěvníci zdolávali poslepu lezeckou stěnu. Za každého úspěšného lezce daruje Kofola 50 korun na svůj projekt podporující Školy lezení pro nevidomé z různých míst ČR.
Ale pozor – kurzy pro začátečníky i pokročilé budou zdarma probíhat tam, kde bude zřejmý zájem ze strany nevidomých.
Co tedy můžete pro tuto netradiční a dobrou věc udělat vy?
* Můžete se zamyslet nad níže uvedenými důvody a rozhodnout se, zda máte zájem se zapojit.
* Pokud máte možnost informovat jiné nevidomé, můžete je přizvat a domluvit se na společné akci.
* Pokud organizujete akce nevidomých nebo k tomu máte příležitost, můžete se stát kontaktní osobou za vaše okolí (město, organizaci apod.)

Jestliže tedy máte zájem o účast v kurzech lezení, ať už jako jednotlivec či skupina nebo organizace, spojte se s Mgr. Marcelou Rakovičovou (mail: mrakovicova@atlas.cz)  ze společnosti Lezecká stěna Praha, s. r. o., která zaštiťuje akci za lezecká centra.

Zájemci o lezení v Praze, ozvěte se Mgr. Marii Matějů, která zajišťuje za sdružení Okamžik spolupráci se společností Kofola (mail:m.mateju@okamzik.cz). Na tuto adresu se můžete obrátit s  dalšími dotazy a podněty.

Pět důvodů, proč si vyzkoušet lezení na umělé stěně
1. Překonám sám (sama) sebe, dokážu něco, co jsem od sebe ani neočekával (neočekávala).
2. Pocvičím se v soustředění, koordinaci pohybu, prostorové představivosti, tedy v užitečných dovednostech pro bezpečnost nevidomých kdykoliv a kdekoliv.
3. Užiju si při lezení spolupráci s lektorem.
4. Prožiju příjemný čas s vidícím kamarádem, asistentem nebo s kýmkoliv, kdo mě bude doprovázet do lezeckého centra na akci a v jejím průběhu.
5. Zažiju něco neobvyklého, co si s potěšením zkouší mnoho vidících a málo nevidomých lidí.
Co dodat? Když se dohodnete s pořadateli, může být ve vašem okolí vybráno lezecké centrum, kde můžete s přáteli a vidícími asistenty zdarma zažít sérii příjemných zážitků v kurzech lezení. Nechte si zařídit lezení i ve vašem městě nebo okolí!

Popis kurzů:
Úvodní dvouhodinová lekce
Během úvodní lekce se všichni účastníci seznámí s prostorem lezecké stěny BigWall. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů proběhne výklad o lezeckých disciplínách, bezpečnostních pravidlech, lezeckém vybavení a pomůckách. Všichni účastníci dále budou mít možnost si lezení vyzkoušet. Lezení bude probíhat v kolmých nebo mírně ukloněných profilech a všichni lezci budou jištění shora.
Kurzy lezení
Ucelený kurz lezení bude celkem zahrnovat 5 dvouhodinových lekcí. Jeden instruktor se bude věnovat dvěma osobám, tedy přihlášenému lezci a jeho asistentovi. Během tohoto kurzu si účastníci osvojí nezbytné zásady bezpečného pohybu po lezeckých stěnách. Asistenti se naučí lezce spolehlivě jistit. Všichni účastníci kurzu se budou věnovat lezení v převážně kolmých a mírně ukloněných stěnách, obtížnost lezeckých cest bude plně přizpůsobena schopnostem účastníků kurzu. U těch, kteří již lezení zkusili, nebo jej provozují, bude obtížnost lezených cest přizpůsobena jejich individuálním dosavadním zkušenostem.
Lezení ve skalách
Zdatní absolventi základního kurzu lezení nebo již pokročilí lezci budou mít možnost se zúčastnit celodenního kurzu lezení ve skalách. Během tohoto kurzu se každému lezci bude věnovat jeden instruktor. Lezci se seznámí s vybavením potřebným pro lezení ve skalách a jeho používáním a získají další nezbytné znalosti pro bezpečné lezení ve skalách. Cílem tohoto kurzu je na základě vlastní zkušenosti seznámit lezce s odlišnostmi lezení ve skalách oproti lezení na umělých stěnách.
Marie Matějů
sdružení Okamžik


Obsah

Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 18 Září 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král...
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitelé El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v BlanskuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR