Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 18 Září 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Návštěva Strážnice


V pátek 16. srpna 2013, poměrně ještě za chladného rána, se sešla třicítka členů a členek OO SONS v Třebíči před autobusovým nádražím, aby se vydala na poznávací zájezd. Jeho cílem byla návštěva Strážnice a Baťova kanálu.
Po klidné, pohodové cestě jsme zastavili před zámkem ve Strážnici. Prošli jsme se společně zámeckým parkem, kde se každoročně koná mezinárodní folklorní festival, největší v České republice. Nejprve jsme se před strážnickým zámkem zvěčnili do naší kroniky, a pak teprve pokračovali prohlídkou zámku.
Strážnický zámek od 16. století vlastnili Žerotínové, kteří jej nechali přestavět z bývalého hradu. Dnes zde sídlí Národní ústav lidové kultury.
V interiérech nás zaujala rozsáhlá knihovna, v níž je přes 13 000 knih, a ve druhém poschodí pak expozice lidových hudebních nástrojů. Těch jsme zde napočítali více než 400 kusů.
Od zámku jsme se po poledni přesunuli do zdejšího přístavu, který leží na Baťově kanálu, abychom nastoupili do jedné z lodí a projeli se po historické vodní cestě. Nechal ji zde vybudovat v letech 1935 až 1938 Tomáš Baťa, a to zejména pro dovoz lignitu z Rohatce u Hodonína do svých závodů ve Zlíně a v Otrokovicích. Dnes tato technická památka již slouží pouze k vyhlídkovým cestám pro turisty. Průměrná šířka Baťova kanálu je 12 m, délka 52 km a jeho hloubka asi 1,5 m.
Závěr našeho poznávacího zájezdu patřil návštěvě Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, tzv. skanzenu ve Strážnici. Od roku 1981 jsou zde veřejnosti zpřístupněny domky Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technické vodní stavby, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je ve skanzenu umístěno 64 objektů v terénu. Viděli jsme zde i oskeruše – stromy, které se vyskytují zejména na Slovácku, z jejichž plodů se vyrábí zajímavá a kvalitní pálenka – oskerušovice.
Je ještě třeba dodat, že jsme měli na všech třech místech, které jsme navštívili, velké štěstí na velmi ochotné, příjemné a znalostmi nabité průvodce, kteří nám poskytli spoustu zajímavých informací.

Vladimír Vacek


Obsah

Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 18 Září 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král...
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitelé El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v BlanskuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR