Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 18 Září 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Král je mrtev, ať žije král…


V časech minulých to zvolání oznamovalo smrt panovníka a nutnost jeho nástupce okamžitě se chopit vlády. Dnes přeneseně a tak trochu s nadsázkou a nostalgií jsem ho použila mnohem prozaičtěji, abych informovala o průběhu 19. ročníku mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, a zároveň potřebě neusnout na vavřínech, ale pustit se hned do přípravy ročníku dalšího – dvacátého.
Tak něco k tomu králi, který letos žil i zemřel v Ostravě….
Záštitu nad průběhem festivalu v Ostravě převzal ředitel Domu knihy Librex a člen zastupitelstva města Ostravy Jan Becher, který festival spolu s prezidentem SONS ČR Mgr. Václavem Poláškem také oficiálně zahájil.
Tento ročník se nesl ve znamení tvorby nevidomého španělského výtvarníka Rafaela Ariasea jeho přítelkyně Birgitty Blokland (oba umělce jsme již představili v srpnovém čísle Zory, pozn. red.). Vernisáž výstavy jejich obrazů zahájila v Ostravě celý zmíněný festival, který trval, jako každý rok, téměř celý květen.
Návštěvníci vernisáže dostali od pořadatelů ještě jeden skvělý kulturní zážitek. Byl jím minirecitál mladé nevidomé sopranistky Pavlíny Čichoňové. Její vystoupení mělo obrovský úspěch a velký potlesk byl tak určen i její bývalé pedagožce Evě Dřízgové-Jirušové, která svou žákyni přišla podpořit.
V galerii Pasáž představili své kresby žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Výstavu nazvali Když vidím… a když ne…
Stejné téma malují žáci se zrakovým handicapem a žáci bez něj, ale se zavázanýma očima. Výstava je velmi emotivní a vždy vzbudí veliký zájem veřejnosti a putuje i po dalších pobočkách Knihovny města Ostravy.
Žáci této školy se představili veřejnosti také samostatným koncertem, kde zpěv, střídal tanec, hru na klavír, či jiné hudební nástroje. Umělecky velmi vyzrálou osobností již je Adam Blažek, mladý nevidomý klavírista. Ovšem i ostatní mladí „umělci“ dokazovali, že k tomu, aby jim to zpívalo, hrálo, či tančilo, zrak nepotřebují.
Hlavně studentům středních škol, ale ostatní veřejnosti byl určen dopolední koncert vynikajícího klavíristy Petra Bazaly. Studenti se již nemuseli vracet do školy, přesto svým potleskem koncert stále prodlužovali. To, myslím si, hovoří za vše.
Neméně netrpělivě očekávanou akcí byl křest zvukové knihy spisovatelky spisovatelky Anny Markowitz Medaile za ztraceného Boha. Křtu se ujal ředitel Knihovny a tiskárny K. E. Macana Bohdan Roule, který spolu se svými kolegyněmi Dagmar Turkovou a Renatou Meyerovou přijal naše pozvání.
Paní Anna Markowitz je skvělá spisovatelka, rodilá Ostravačka a významná mezzosopranistka, třebaže zpěv vyměnila za umění slova. Jako pěvkyni ji ovšem budete znát pod jménem Olga Štěpánová. Beseda, která následovala, se točila, jak jinak, kolem knih. Kolem těch, které napsala paní Anna a které byly převedeny následně do zvukové podoby v KTN, ale i kolem těch, které se k namluvení teprve chystají, a kolem mnoha dalších zajímavých věcí.
Knihovnu jsme zamykali až když se začala plnit Stodolní (ostravský časový údaj), což je dost pozdě.
Asi bych měla zmínit ještě další drobnější doprovodné akce, jako byly vzdělávací besedy pro mládež Světlo ve tmě, odpoledne s technikou, či výtvarné dílny.
Myslím, že zřejmé, že letošní festival byl opravdu povedený a na zážitky všeho druhu velmi bohatý. Když zmiňuji zážitky všeho druhu, mám na mysli i ty méně příjemné zážitky, jako byla autonehoda našich hostů z KTN. Naštěstí vše dobře dopadlo a naši pražští kolegové už ví, že Ostrava je město „razovyte“.
Za finanční podporu děkujeme Moravskoslezskému kraji, Nadaci OKD, SONS ČR, Domu knihy Librex.
Král je mrtev…, ale jsem klidná, už slyším křik novězrozeného krále… Takže: Ať žije král!
Pozn. red.:
Toto zvolání se samozřejmě týká pouze ukončení letošního ročníku festivalu v severomoravské metropoli. V jiných moravských městech Dny nevidomých na Moravě stále pokračují v dalších letních a podzimních termínech.

Miroslava Mikušková
Knihovna města Ostravy


Obsah

Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král…
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitele El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v Blansku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 18 Září 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Na výstavě si osaháte Olomouc
Král je mrtev, ať žije král...
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
9
Oftalmolog světového formátu
Návštěva Strážnice
Návrat do Poděbrad
Dovolená ve španělském Roses
Mluvící brýle
Vokál klub zazářil na Valašsku
Faraónovy poklady 2
Svatá Hora
Pokořitelé El Capitana
Lezecké zážitky s Kofolou
Michálkovická kuželka
Výborné výkony v BlanskuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR