Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 11 Červen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Oči za očima


K přivítání nové knížky básní s názvem Oči za očima (Nakladatelství Periskop Příbram, edice Báseň na sobotu) zvolila Taťána Králová, redaktorka časopisu Zora, své rodné město Brno a křest vodou z řeky Svitavy. Májové setkání doprovodila 3. května v restauraci Baron Trenck vernisáž obrazů dvou výtvarnic – Evy Šotnarové a Jaroslavy Bendové (ilustrátorky sbírky).
Básnířka a ilustrátorka se sešly na půdě SONS a postupem času mezi nimi vzniklo silné přátelské pouto. Chomutovská výtvarnice Jaroslava Bendová je známá z výstav po celé vlasti, mimo jiné při příležitosti loňských Dnů umění nevidomých na Moravě. Čestným kmotrem knihy se stal brněnský architekt Petr Hrůša, kterému je mj. dedikována báseň Město a jeho architekt. Májové setkání s knihou a obrazy doplnila zvuková nahrávka básní v podání Jindřišky Jarošové, redaktorky Naší šance, a hudební vystoupení hráče na bonga Sebastiena Soldána.
Tvorbu Jaroslavy Bendové přiblížil při křtu knihy brněnský malíř Radovan Kraus: „Paní Jaroslava Bendová trpí postupnou ztrátou zraku. Tato nemoc je velmi obtížně léčitelná. Aktivně malovat a vystavovat začala před třemi léty, kdy hlavním impulsem byla její účast na letní škole arteterapie vedené Josefem Zíkou. Nedá mi to nevyslovit nahlas to, co muselo blesknout v hlavě každému. Proč paní Jaroslava, která má slabý zrak, maluje tyto nádherné obrazy? Možná ze stejného důvodu proč člověk, který přišel o nohu, jezdí na lyžích či běhá maraton. Jaroslava má oči za očima, možná vidí hůře skutečnou podobu světa, ale rozhodně nám  ukazuje dimenzi krásných barevných fantazií, které vidí svýma očima, svou obrazotvorností a které si svojí krásou podmaní snad každého z nás. Navíc nám všem dává velikou lekci, jak pojímat život a jak to doopravdy vypadá, když někdo umí žít.“ 
Autorku a její knihu představila spisovatelka Ivana Blahutová:
„Nová básnická sbírka Oči za očima je čtvrtou vydanou sbírkou poetky Taťány Králové. Přesněji jde však již o její šestou vydanou knížku, započítáme-li také dva výbory ze čtyřverší.
Psaní je pro básnířku neodmyslitelnou součástí života – dlouhá léta totiž pracuje jako novinářka, redaktorka, editorka. Žurnalistická profese je pro autorku, maminku tří dětí, pochopitelně nezbytným zdrojem obživy – ale poskytuje jí rovněž smysluplnou seberealizaci. Tvorba poezie pak představuje doslova „vydechnutí“ po permanentním shonu pracovním a rodičovském.“
Před krátkou dobou popsala Taťána Králová střídání různých fází básnické tvorby v rozhovoru s Jiřím Vlastníkem pro Pozitivní noviny:
„…Jsou období nádechu a období výdechu. U mě je to tak, že se nadechuji dlouho, jen vnímám podněty a nechávám je volně plynout myslí, až pak přiměji myšlenky v jednom poměrně krátkém časovém úseku zakotvit do básní. Nesmí to ale trvat moc dlouho. Většinu času potřebuji normálně chodit do práce a starat se o děti. Jak by k tomu přišly, aby měly mamku věčně duchem nepřítomnou?“
Proč autorka zvolila pro svou nejnovější básnickou sbírku právě titul Oči za očima, vysvětluje v uvedeném rozhovoru následovně:
„To slovní spojení „oči za očima, uši za ušima“, které je v nejdelším textu sbírky s názvem Samoživitelky žijí básně, jsem si vypůjčila od Friedricha Nietzscheho. Zanedlouho nato, loni v září, jsem na festivalu umění zrakově postižených Tyfloart v Karlových Varech potkala výtvarnici Jarku Bendovou. V prosinci jsem ji požádala, jestli bych do knížky mohla dát její obrazy – jsou na nich snové krajiny, které, i se svým slábnoucím zrakem, tvoří horkým voskem technikou zvanou enkaustika. Současně jsem vybírala sbírce název, a tak pro „oči“ najednou mluvil nejen ten verš, ale i Jarčina účast.“
Širší význam názvu Oči za očima vystihl i básník Karel Sýs, autor předmluvy: „Kdo neví, co je za očima, že tam jsou zase jen oči, a ještě kousek za nimi snad srdce, snad duše, ten ať se na tenký led poezie nepouští. Poezie umí zklamat nepovolané, ale přece je láká jako pól, na němž nepřipravení pomrznou. Vyvolené odmění stravující touhou jít až za pól, až tam, kde končí moc veškerého povětří. Otevřeli jste básně, s nimiž se můžete bez obav vydat na cestu do končin, kam doletí jedině verš.“
Ve svém zamyšlení nad knihou spisovatelka Ivana Blahutová uvedla:
„Poezie Taťány Králové je poezií ženskou v tom nejlepším slova. Z žánrového hlediska jde převážně o poezii meditativní, milostnou a bilancující. Vedle lyriky se objevují i výrazné tendence lyrickoepické. Například v již zmíněném textu Samoživitelky žijí básně najdeme jako potvrzení tíhnutí k epice i tento verš: „… máme jen tváře, příběhy a živou hudbu hlasu…“
Láska, Okamžik a Skromnost – to jsou tři základní a navzájem se prolínající leitmotivy a zároveň typická témata sbírky, a v podstatě i celé dosavadní básnické tvorby Taťány Králové. Láska naplněná a naplňující, Láska jako životní opora a jistota – taková je upřímně vroucí láska k dětem i k rodičům, jak o ní autorka vypovídá např. v básních Rodičům, Vícehlas, Dítě maluje domek, Přehlídka, Pod fólií; a samozřejmě i v klíčovém textu s výmluvným názvem Samoživitelky žijí básně. Proti této pevné Lásce mateřské a dceřiné stojí pak Láska milostná...
Okamžik – další základní leitmotiv i téma poezie Taťány Králové – vystupuje v jejích básních vždy v určitém (byť třeba nevysloveném) kontextu s časem mnohem širším, zabírajícím tu celý lidský život, tu celou společenskou éru, tu samu věčnost. Okamžik je koncentrovaným vyjádřením hodnoty mezilidských vztahů, je měřítkem všech našich tužeb, snah, cílů a činů…
Taťána Králová nepíše o Okamžicích zlomových, velkolepých, výjimečně blažených a šťastných, či naopak výjimečně smutných a tragických. Vyhýbá se jakékoli okázalosti a dramatičnosti, patos a velká gesta jsou jí bytostně cizí. Její bohatá a náročná básnická obraznost čili tropika (metaforika) čerpá zdánlivě paradoxně právě z těch nejprostších věcí a dějů. A tím se dostávám k třetímu leitmotivu její poezie, což je Skromnost. Poezie Taťány Králové je poezií každodenního života, je poezií všedního dne. Tento všední den, přesněji všední Okamžik, je však zobrazen s nevšední chápavostí Rozumu a citlivostí Srdce. Ačkoli se obecně a velmi zjednodušeně považuje poezie za plod srdce a próza za plod rozumu, v básních Taťány Králové má srdce vždycky rozum a rozum má zase vždycky srdce.“
Reprodukce Jaroslavy Bendové sbírku Oči za očima významně obohatily. Obrazy se v knize objevily v netradičním černobílém provedení. Na rozdíl od originálů, pro něž jsou typické výrazné a kontrastní barvy, vynikají knižní ilustrace zdůrazněním kontrastu mezi černou a bílou, jakož i celou škálou odstínů mezi těmito dvěma krajními odstíny. To propůjčuje obrazům v básnické sbírce zádumčivý až tajuplný charakter, který překvapuje působivými vjemy a zdůrazněnými detaily. V obraze na titulní straně knihy tak můžeme například ve sloupu světla mezi skalami zpozorovat nečekaně, leč příznačně vystupující symbol – lidské oko.
red.


Obsah

Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 11 Červen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR