Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 11 Červen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Na procházky Podyjím


Šustění listů, zpěv ptáků, hučení řeky Dyje. Lidé se zrakovým postižením letos poprvé na Znojemsku společně poznávají přírodu po sluchu, ale také po čichu a hmatu. Květnové exkurze do Národního parku Podyjí se zúčastnilo pět zrakově postižených klientů znojemského TyfloCentra a čtyři průvodci. „Je to první z cyklu vycházek, které mají za cíl přiblížit klientům s těžkým postižením zraku přírodu a zvířata Národního parku Podyjí,“ říká sociální pracovnice znojemského TyfloCentra Eva Indrová.
Úvodní vycházku vedla Svatava Holubová z Národního parku Podyjí. „Vždycky se zastavíme u nějakého místa, které bude pro nás z hlediska ochrany přírody zajímavé, a budeme si o tom povídat. A pokud bude možnost, tak si zkusíme rozpoznávat i nějaké vůně, nebo zkoumat hmatem,“ začíná výklad. „Někteří z účastníků přišli o zrak až později a znají barvy, tvary, proto jim je připomenu, aby si to mohli vybavit,“ dodává Svatava Holubová. Průvodkyně musí také upozorňovat na překážky nejen na zemi, ale i třeba na křoví nebo stromy, které by mohly švihnout do obličeje.
Nevidomá Petra Šeneklová (23) přišla na exkurzi se svou maminkou. V ruce drží fialový jarní kvítek a seznamuje se s ním dotykem a čichem. „Moje pocity jsou úplně úžasné, paní to vypráví velice dobře a poutavě. Hlavně si myslím, že o tom hodně ví,“ chválí průvodkyni Petra, která v deseti letech přestala kvůli odchlíplé sítnici vidět na levé oko a ve čtrnácti i na pravé. Nyní má největší oporu v rodině a našla zaměstnání v TyfloCentru. „Pracuji u počítače, třeba dělám pozvánky k různým akcím, vyhledávám aktivity, které můžou být pro nevidomé,“ popisuje Petra. Činorodá dívka se věnuje atletice a plavání, baví ji i práce s počítačem, zejména čtení knížek.
Společných výprav do volné přírody, na které by se sami nejspíš nevydali, mají klienti znojemského TyfloCentra letos naplánováno ještě několik. Správa parku jim bude představovat krásnou krajinu Podyjí ve všech ročních obdobích.

red.


Obsah

Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 11 Červen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR