Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 11 Červen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Černobílé problémy

Řídí kandidát mistra šachu Stanislav Juříček (Vsetín)

Úloha č. 6:

Plečiková N. (Rusko)
Sverdlovská sport. org. 1950

Bílý: Kg1, Da8, Jd4 (3)
Černý: Ke1, Vb4, Sg4, Pd2 (4)
Mat 2. tahem (C+)

Ženy, které se věnují skladebnímu šachu bychom, obrazně řečeno, spočítali na prstech jedné ruky a jsou až na výjimky většinou prakticky neznámé. To dokládá i autorka dnešní dvojtažky, u níž neznám ani jméno, ani rok narození, tím spíše kdy a kolik úloh vůbec sestavila. Pouhých sedm kamenů této skladby naznačuje, že jde o miniaturku, která sice není obtížná, má však překvapivě pět obran, ale především půvabný úvodník. A samozřejmě musíte počítat i s tím, že černý může na poli d1 proměnit všechny druhy figur!

Řešení úlohy číslo 4 (Buňka) z dubna 2013:
Skrytou nádheru úlohy oceníme až v okamžiku, kdy si uvědomíme obsah připravených her: 1.-Dc8 [a] 2.Sxd6# [A], 1.-Vd3 [b] 2.Jxd3# [B], 1.-Jc4 [c] 2.J(x)c4# [C], 1.-Sh1 [d] 2.Dg7# [D]. V řešení se pak objeví tytéž maty po jiných obranách: 1.Jf4! [2.Jg6#] 1.-Dxe4 [e] 2.Sxd6# [A], 1.-Vxe4 [f] 2.Jbd3# [B], 1.-Jxe4 [g] 2.Jc4# [C], 1.-Sxe4 [h] 2.Dg7# [D], 1.-Kxe4 2.Dxe3#, 1.-fxe4 2.Vg5#, 1.-Vg3 2.Dd4#. Nádherná práce!
S. J.

Další body za správné řešení v celoroční soutěži získali:

Ondrej Čanecký z Doks, Miloš Černý z Brna, Jan Horák z Děčína, Antonín Maňák z Louky nad Veličkou, Josef Lachman z Mladé Boleslavi, František Skoumal z Bludova, Irena Šourková z Děčína a Kostas Zisopulos ze Dvora Králové.

red.


Obsah

Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 11 Červen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR