Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 11 Červen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Už vás nechám o samotě


Tak a ne jinak mi to nedávno řekla jedna mladá dáma. Zaparkovala kočárek se zřejmě spícím děckem, šla se mnou kousek cesty, abych se nemusela motat mezi auty, všelijak divně stojícími.
Na její „už vás nechám o samotě“ jsem odpověděla, že nebudu dlouho sama, doma čeká manžel.
V našem městě to máme přehledné: Ví se, kdo kam chodí, či nechodí. Známe se (či se znají ti druzí) od vidění. Já, aspoň některé, znám takříkajíc od slyšení. Nepoznám hned každý hlas, ač tím občas někoho zklamu. Ono totiž stačí, má-li druhá strana rýmu nebo chrapot. Navíc cizí hlas se nevtiskne do paměti tak rychle jako tvář.
Kdysi jsem komusi příležitostně potkávanému a hned nepoznanému řekla: „Kdybychom spolu někdy mluvili hodinu, už bych vás lépe poznala.“
Tu mladou paní, která mne nenechala o samotě, jistě zas někdy potkám. A měla bych jí poděkovat, že si umí druhého všimnout bez ohledu na vlastní starosti.
Tož co přát spoluobčanům? Je toho moc, ale hlavně abychom jeden druhého nenechávali o samotě.
„Vždyť jsme přece na světě, abychom si mohli pomáhat, nééééé???“ řekl ten člověk zcela samozřejmě hned ráno v posmutnělém podzimním dnu. Popošli jsme kousek, dovedl mne k našim domovním dveřím a nezáleží na tom, že bych je bez problémů našla. A přidal ještě tuhle větu, která se mi v té chvíli zdála nadevše důležitá – a už jí zůstane!
A tolik lidí mudruje, pláče, případně v rozpacích žertuje: Proč my tady vlastně jsme?

Eva Budzáková


Obsah

Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 11 Červen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Floristika čtyřmi smysly
Nová herna
Učitel tajil slepotu
Průvodce jeskyní rytířů
Už vás nechám o samotě
Cesta ve tmě
Na procházky Podyjím
Mobil pozná bankovky
Místo telefonů kasičky
Oči za očima
Dny umění nevidomých na Moravě 2013
Vzpomínka na Vladimíra Čecha
Královny
Druhý břeh
Řecká tvář
Černobílé problémy
Běh pro Světlušku
Kuželkáři o tituly
Inzerce



V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR