Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 2 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Pozvání do ponorky


Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, připravilo výstavu Projekt Ponorka Victoria, jíž se vrací k výtvarnému pojetí techniky. Autorem vystavených objektů, reliéfů, obrazů a skulptur je grafik a sochař Rudi Lorenz. Exponáty jsou převážně prezentovány jako daktylní předměty, jež jsou přístupné i pro nevidomé návštěvníky muzea.
Autor je jedním z nemnoha současných umělců, který svou tvorbu přizpůsobuje vjemovým schopnostem nevidomých a slabozrakých. Objekty Rudiho Lorenze odrážejí jeho poetickou osobnost a tvůrčí fantazii, kterou uplatňuje v nesmírné hravosti s materiály a tvary, aby z nich poté vytvořil zcela nový svět, který máme šanci objevovat. Na „palubě“ ponorky Victoria lze tak podobně jako na stránkách knih Julese Verna a ve filmech Karla Zemana poznávat nové říše fantazie.
Nezaměnitelný umělecký pohled Rudiho Lorenze je možné dát do souvislosti s tvorbou malíře Kamila Lhotáka. Zahrnuje radost a oslavu vítězství ducha nad hmotou, ale také vymaňování se z područí přetechnizovaného prostoru, v němž člověk těží z výdobytků vědy a na straně druhé paradoxně devastuje.
Umělec zve návštěvníky na „cestu“ lodí, ponorkou, v letadle či balonu. V paralelním světě fantazie hledá opravdový harmonický řád – souznění a bezpečí. Opírá se prožitky z dávné i blízké, reálné i surrealistické minulosti. Například mosazný obří šroub má v expozici roli královské koruny. Vnímavý divák, který uvěří této transformaci a příjme hru plnou poezie a humoru, pochopí, že o důležitých věcech lze komunikovat i bez pomoci slov či zraku.
Výstava potrvá do 1. února.
red.


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 2 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS ČR
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka je novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na ColoradoV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR