Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 2 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Ohlédnutí za rokem na Kladně


Závěr roku 2012 byl pro členy kladenské odbočky SONS příležitostí k bilanci uplynulých akcí a setkání. Program odbočky je tradičně orientovaný na osvědčené činnosti, o něž mají členové i jejich přátelé stálý zájem. Převládají sportovní turnaje, výlety a exkurze, rekondiční a poznávací pobyty, besedy se zajímavými osobnostmi a společenská setkání.
V loňském roce se členové odbočky čtyřikrát sešli v hotelu Kladno na oblastním shromáždění. Postupně na nich přivítali zástupce místních úřadů a institucí. Hostem únorového shromáždění byla ředitelka kladenského úřadu práce JUDr. Lenka Staňková. Tématem byla zejména sociální reforma, mobilita a příspěvek na péči. V dubnu 2012 se shromáždění zúčastnil ředitel Tyfloservisu Praha PhDr. Josef Cerha a jeho zástupkyně ThDr. Eva Machová. Na srpnovém shromáždění přivítali členové odbočky opět JUDr. Staňkovou, která s nimi probírala především sKarty.
Velký ohlas měly v uplynulém roce sportovní akce – např. lednový turnaj v šipkách, dva turnaje ve zvukové střelbě či účast na květnovém Mistrovství republiky v atletice zrakově postižených v Brně, odkud kladenští sportovci Miloš Burda a Láďa Půta přivezli medaile. V září vybojovala Monika Krchovová bronz na Mistrovství republiky v simulované střelbě.
Vydařily se i exkurze. V březnu se Kladenští vypravili do pražského Technického muzea. Zdejší prohlídka je zrakově postiženým přímo šitá na míru. V květnu se opět vydali do Prahy, tentokrát do Muzea městské dopravy ve Střešovicích. Díky vstřícnému průvodci mohli prozkoumat historické dopravní prostředky nejen zvenku, ale i uvnitř, což většinou při běžné prohlídce není možné. Na závěr akce se ještě svezli historickou tramvají ze Střešovic do centra Prahy.
Pobytové akce byly naplněné zážitky a poznáváním nových míst. Při červnovém pobytu ve Zlenicích prožili Kladenští nádherný víkend v přírodě u řeky Sázavy. Navštívili i Sázavský klášter a podnikli několik procházek po okolí. Srpnový týdenní rekondiční pobyt se loni konal na novém místě, a to na horské chatě Lesanka v Mariánské osadě u Jáchymova. Program pod vedením Olgy Buriánkové z Tyfloservisu Praha byl zaměřený na sebeobsluhu, prostorovou orientaci a vědomostní soutěže. Z Lesanky podnikli účastníci pobytu i několik výletů do okolí – na zámky Chýše a Bečov nad Teplou, do Karlových Varů, hornického skanzenu Krásno a do chomutovského zooparku. Na konci září využili Kladenští prodlouženého víkendu a vyrazili autobusem na poznávací cestu do Klatov. Navštívili při ní železnorudný důl Chrustenice, zámky Hořovice a Chudenice, vojenské muzeum v Rokycanech či klatovskou barokní lékárnu. Dokonce si zajezdili na koních na ranči nedaleko Klatov.
Konec roku tradičně zpestřila členům kladenské odbočky mikulášská zábava a vánoční posezení. Kromě oficiálních akcí se zdejší členové scházejí o víkendech v prostorách sekretariátu, který je tak plně využívaný. Konají se tu neformální posezení i sportovní klání, například ve hře showdown. Přes týden slouží sekretariát hlavně jako kancelář a půjčovna kompenzačních pomůcek.

red.

Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 2 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS ČR
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka je novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na ColoradoV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR