Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 2 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Lepší šance


Ing. Zdeněk Míkovec, PhD., pracuje v současné době na katedře počítačové grafiky a interakce (České vysoké učení technické Praha, Fakulta elektrotechnická). Jeho hlavním předmětem zájmu je problematika interakce uživatelů se speciálními potřebami, zejména zrakově postižených a interakce ve speciálních prostředích, jako jsou televizory či mobily. Zeptali jsme se:

V čem je podle vás největší pokrok, který nabízejí moderní telefony pro zrakově postižené?
Moderní chytré telefony (smart phones) dnes nabízejí řadu zajímavých služeb a aplikací pro slabozraké i nevidomé. Patří mezi ně např. určení polohy, čtení nápisů, rozpoznávání barev, zvětšování textů. Umožňují přístup k internetu, psaní emailů a instantních zpráv (tj. textových zpráv posílaných přes online komunikační programy – patří tam třeba chatování
přes Skype, ICQ atd.), přístup k sociálním sítím, provádění bezhotovostních plateb či sledování multimediálního obsahu, tedy televize, rádia nebo hudby. Existuje řada aplikací, fungujících na telefonech, které mohou nevidomému velmi pomoci při navigaci a orientaci v prostoru. Jde například o jízdní řády či navigaci v terénu, a to buď s použitím, nebo bez použití lokačních služeb.

Co vše se nabízí ve sféře televize?
Dnes máme k dispozici tzv. interaktivní digitální televizi (iDTV), která opět nabízí nevidomému řadu zajímavých služeb. Zejména jde o prohlížení televizních programů (tzv. EPG), plánování sledování pořadů, nahrávání a odkládání pořadů. Dále tu je i možnost připojení na internet a prohlížení webu, připojení do sociálních sítí a další funkce.

Jaký je stav vývoje nových aplikací pro zrakově postižené ve srovnání s minulostí?
Dnes vzniká mnohem aplikací cílených přímo na zrakově postižené více než v dřívějších dobách. Problém je ovšem s jejich kvalitou. Většinou jsou těžko použitelné. Například nefungují dobře se čtečkou obrazovky, špatně a zdlouhavě se vyplňují texty, některé funkce jsou nedostupné. Podpora operačních systémů se zlepšuje, ale chybí jednotný přístup. Velkým problémem jsou zařízení ovládaná pouze prostřednictvím dotykové obrazovky s nehmatnými tlačítky – těch je ale v poslední době bohužel většina.

V čem spočívá hlavní přínos vašeho týmu při zajišťování lépe přístupné televize, internetu či mobilu lidem se zrakovým postižením?
Náš výzkumný tým pod vedením prof. Ing. Pavla Slavíka, CSc., se v rámci řady mezinárodních výzkumných projektů zabývá různými aspekty přístupnosti informačních a komunikačních technologií. Jedná se zejména o simulační a vývojové nástroje, které pomáhají designerům a programátorům vyvíjet aplikace, jež jsou přizpůsobené danému postižení. Vyvíjíme také vlastní aplikace, jako například kalendář pro nevidomé, navigační systém pro navigaci nevidomých v interiérech a exteriérech nebo elektronického programového průvodce pro interaktivní digitální televizi pro seniory a slabozraké. Vyvíjíme také speciální softwarové klávesnice pro dotykové obrazovky, které jsou šité na míru právě nevidomým uživatelům.

red.


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 2 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS ČR
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka je novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na ColoradoV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR