Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 2 Leden 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS


Vážení čtenáři,
na konci minulého článku jsem vás již informoval o záměru pojmout následující příspěvky starým osvědčeným způsobem, tedy jako odpovědi na dotazy vás, klientů, se kterými se nejčastěji na naši poradnu obracíte. První takto sestavený článek předkládám vaší laskavé pozornosti právě teď.

Dotaz: Byl jsem úřadem práce vyzván, abych si převzal sKartu. Jak mám reagovat?
Jak všichni dobře víte, karta sociálních systémů je stále živé téma. V pátek 7. prosince 2012 proběhla tisková konference, na které premiér Petr Nečas, nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová s vedoucími představiteli České spořitelny a pošty nastínili další představy o sKartách.
Zájemci o tiskovou konferenci její přepis naleznou na odkazu:
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-k-vysledku-jednani-o-zmenach-v-systemu-skaret--7--prosince-2012--101605/
Co z vyjádření klíčových aktérů vyplynulo?
* Platební funkce sKarty bude opravdu nepovinná, vyjma příjemce dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi.
* Dávky bude i nadále možné čerpat poštovní poukázkou, všichni příjemci, znovu s výjimkou příjemců pomoci v hmotné nouzi, by si za tuto formu výplaty měli zaplatit částku obdobnou, jak je tomu u příjemců důchodů, tedy 21 Kč.
* Veškeré operace přes bankomat by měly být zdarma.
* Hotovost z sKarty bude možné čerpat zdarma i na pobočkách České spořitelny.
A nyní již k samotné otázce:
Ti, kteří budou chtít dávky čerpat poštovní poukázkou, by si sKartu přebírat neměli. Z vyjádření ministryně plyne, že zakotvení čerpání pomocí poukázky bude uzákoněno až po změnách legislativy, tedy pravděpodobně v květnu 2013. Pokud si příjemci dávek sKartu nevyzvednou, mohou do té doby dávky nadále pobírat dosavadním způsobem. Ti, kteří budou dávky čerpat buď převodem na jiný účet nebo použitím platebních funkcí karty a kterým zároveň sKarta bude sloužit jako průkaz osoby se zdravotním postižením, by si měli ověřit následující skutečnosti:
a) zda je na sKartě vyznačen správný stupeň jejich průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), tedy takový, jaký užívají dosud,
b) úplně a prakticky nevidomí by se měli přesvědčit, zda je jejich postižení na sKartě vyjádřeno příslušným symbolem (piktogramem).
Pokud sKarta nabízená k převzetí nebude jednu z těchto skutečností splňovat, pak doporučuji úřad práce na tento problém písemně či ústním vyjádřením do protokolu zcela věcně upozornit a takovouto sKartu nepřevzít. Pokud budou výše uvedené náležitosti v pořádku, pak k nepřevzetí sKarty neshledávám žádné důvody.

Dotaz: Setkal jsem se s řidičem autobusu, který mně odmítal dát slevu na jízdném na průkaz ZTP/P, pokud s sebou nemám průvodce. Jak proti takovému postoji řidiče argumentovat? Jak se bránit?
Nejdříve si zopakujme, jaké výhody držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením náleží a v jakém předpise jsou upraveny. Najdeme je v zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., v platném znění), a to v ustanovení § 36.
Držitel průkazu ZTP má nárok na:
- vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
- přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
- bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
- slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na výše uvedené výhody a nad to na:
* Bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě a bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomý, pokud ho nedoprovází průvodce.
* Držitelům průkazu ZTP ZTP/P a jejich průvodcům může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.
* Jiné nároky spojené s průkazem osoby se zdravotním postižením mohou být upraveny v jiných předpisech.
Důležité je si pro správnou argumentaci uvědomit, že většina výhod spojených s průkazem OZP je formulována jako nároky. V žádném případě se tedy nejedná o právní povinnosti, je tedy na držiteli průkazu, zda svého právního nároku využije. A nevyužití jednoho nároku, tedy bezplatné přepravy průvodce, držitele průkazu nezbavuje možnosti využít nárok jiný, tedy slevu 75 % jízdného v autobusové dopravě.
Když se tedy pokusím odpovědět na položený dotaz zcela prakticky, snažil bych se takového neznalého řidiče nejdříve logickými argumenty přesvědčit. Pokud by se to nedařilo, žádal bych předložení předpisu, o který by své tvrzení opřel. Někdy může pomoci i žádost, aby vám dal řidič kontakt na svého nadřízeného, se kterým chcete záležitost buď telefonicky ihned, nebo ex post vyřídit. Vím, že v takovýchto situacích často převažují emoce nad racionálnem, nicméně být předem vyzbrojen logickou argumentací je asi to jediné, co člověk může pro zdárné vyřešení problému učinit.

Dotaz: Cestoval jsem vlakem z Prahy-Hlavního nádraží do stanice Beroun-Hlavní nádraží. Požádal jsem ve vlaku průvodčího, aby mi prodal jízdenku. Jsem držitelem průkazu ZTP/P a chtěl jsem na průvodčím, aby mi jízdenku účtoval až ze stanice Praha-Radotín, protože až do Prahy-Radotína jsem jel zdarma v rámci Pražské integrované dopravy, odtamtud do Berouna-Hlavního nádraží jsem pak chtěl uplatnit slevu 75 % jízdného. Průvodčí mi nevyhověl a prodal mi jízdenku se čtvrtinovou cenou na celou trasu, tedy Praha-Hlavní nádraží, Beroun-Hlavní nádraží. Jednal průvodčí správně?
Ano, v tomto případě průvodčí jednal správně. Je tomu tak proto, že ve vlacích, byť jsou zařazeny do Pražské integrované dopravy, se držitelé průkazu ZTP a ZTP/P přepravují podle tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel. To znamená, že když držitel průkazu ZTP/P pojede např. z Prahy-Hlavního nádraží do zastávky Praha-Libeň, musí si koupit klasickou jízdenku se čtvrtinovým jízdným.
Ne ve všech vlacích integrovaných dopravních systémů jiných měst platí pro držitele průkazu OZP toto pravidlo. Jinak je tomu např. v Plzni, kde se mohou i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vlakem v tarifní zóně 001 Plzeň přepravovat zdarma.
Luboš Zajíc


Obsah

Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
#2 (C+)
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na Colorado


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 2 Leden 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS ČR
Ohlédnutí za rokem na Kladně
Nevidomá indiánka je novou světicí
Obličejová slepota
V Else je dostupná technika
Na čaji v Poděbradech
Vesele na Veselý kopec
Pluto poděkoval školákům
Lepší šance
Odkaz nevidomého reverenda
Pozvání do ponorky
Kutná Hora a okolí všemi smysly
Sáhnout si na jelena
Zdislavina studánka
Černobílé problémy
Vánoční šachový turnaj
Z Everestu na ColoradoV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR