Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 leden 2001

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


VIDEOSTOP sluchem


V televizi již několik let běží zábavná soutěžní hra
VIDEOSTOP, kterou uvádí Jan Rosák (v předchozích letech spolu
s Karlem Čáslavským). Pro ty, kdož hru nesledují, jen stručná
charakteristika: vždy tři soutěžící mají za úkol určit jména
herců z filmových ukázek, názvy filmů, z nichž jsou ukázky
promítány apod. Zdálo by se tedy, že jde jednoznačně o
vizuální záležitost.
Že to nemusí být vždy pravda se potvrdilo v neděli
19.listopadu, kdy ČT 1 vysílala ve 20 hodin měsíčník
VIDEOSTOP, v němž soutěžícími i diváky byli tentokrát členové
a pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých z
Brna, Prahy, Opavy, Olomouce a klienti rehabilitačního a
rekvalifikačního střediska Dědina.
Třem zrakově postiženým soutěžícím - Pavle Stuchlé z Ostravy,
Pavlu Davidovi z Brna a Janě Jahlové, rovněž z Brna, dělali
poradce (jako jindy) tři herci - tentokrát Pavel Soukup,
Gabriela Vránová a Ondřej Kepka.
Nejaktivnějším ze soutěžících (a asi i s nejmenší trémou) a
tudíž vítězem se stal slabozraký Pavel David, předseda dozorčí
rady Obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno. V druhé
části soutěže, kdy se určují jména asi osmi hereckých dvojic
(pouze v této disciplíně byla učiněna výjimka v tom, že ukázky
byly i zvukové), neuvedl pouze jediné jméno! Po zásluze vyhrál
videorekordér a jeho podpis a fotografie se zařadily k
podpisům předchozích výherců - pilných filmových diváků.
Svůj nápad na VIDEOSTOP se zrakově postiženými předal ředitel
Fondu slepých Jan Buchal po dohodě s Českou televizí
olomouckému Tyfloservisu, kde nelehkou organizaci celé akce
převzal na svá bedra nakonec úspěšně člen Republikové rady
SONS Jan Příborský.
V režii Ivo Paukerta tak vznikl na Kavčích horách hodnotný
zábavný pořad, při němž moderátor Jan Rosák i spokojení
televizní diváci znalosti zrakově postižených sledovali s
obdivem.
D.KudlováObsah

Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 85 Číslo 1 leden 2001
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktoři: Dana Kudlová, Jiří Mayer a Markéta Švehlová
Adresa redakce: Krakovská 21, 115 17 Praha 1
Telefon/Fax: (02) 22 21 20 31
e-mail:zora@braillnet.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Korun českých
Obsah:
Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Slavnostní koncert
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001, v pořadí
třinácté
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
Hvězda etnické hudby vystoupila v Praze
Videostop sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR