Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 1 leden 2001

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí


Historický mezník konce tisíciletí vyvolává přirozenou
otázku, co se za předchozích tisíc let změnilo v životě nás,
nevidomých lidí. Z nekriticky obdivovaných slepých jedinců na
straně jedné a z opovrhované a litované masy třetiřadých tvorů
na straně druhé jsme se stali svéprávnými a platnými občany
svých zemí. Myslíme, mluvíme a jednáme sami za sebe a nejednou
jsme prokázali i svoji akceschopnost, když se nám dělo
bezpráví.
Už po dvě stě let je nám poskytováno vzdělání, které je často
na vysoce kvalitní úrovni jednak díky víře vzdělavatelů v naše
schopnosti a jednak díky skutečnosti, že jsme vzděláváni v
malých skupinách, což umožňuje opravdový individuální přístup.
Náš příspěvek a loajalita vůči budování právního státu je
doslova výrazem pudu sebezáchovy, protože cítíme, že jakékoli
otřesy vedoucí ke společenskému chaosu bytostně ohrožují náš
majetek, naše rodiny a nás samé; vláda civilizovaného zákona
nám umožňuje klidnou seberealizaci v podmínkách normálně
fungující občanské společnosti. Tento náš postoj vůči
modernímu státu nemá přímý stranicko-politický, natož pak
ideologický podtext, pokud za takový nepovažujete odvěkou
touhu nevidomého člověka po přijetí za rovnoprávného, tedy
prvořadého člena lidského společenství.
Co nám moderní stát za věrnost jeho ideálům dává? Ve
vyspělých zemích mají nevidomí lidé zajištěny základní
sociální jistoty, takže pokud se setkáte na ulici se slepým
žebrákem, máte co do činění spíše s osobou "samostatně
výdělečně činnou" (bez živnostenského oprávnění) než s
chudákem, který nemá co do úst. Soudobé zákonodárství nás
víceméně nediskriminuje, takže jsme - alespoň teoreticky -
dosáhli postavení prvořadých občanů. Společenská praxe je však
často naprosto odlišná. Pociťujeme nedostatek příležitostí, a
to především na poli pracovního uplatnění: Stát nijak zvlášť
hospodářsky nemotivuje potenciální zaměstnavatele k přijímání
nevidomých pracovníků, ani nevidomé potenciální podnikatele k
rozjezdu živností a firem. Vzhledem ke kvalitě našeho
vzdělávání, o které jsem se zmínil výše, je to nevýhodné pro
obě strany. Důsledkem je, že vyspělé státy vykazují
sedmdesátiprocentní a vyšší nezaměstnanost nevidomých v
produktivním věku.
V čem spatřujeme hlavní příčinu tohoto neutěšeného stavu?
Především ve stále převládajících pochybovačných postojích
vůči možnostem a schopnostem nevidomých. Platí však vzorec,
jehož správnost dokládají třeba také nevidomí umělci
vystupující na našich koncertech. Dokážeme dělat skoro každou
práci, jen pro její vykonávání používáme alternativní
techniky: čteme hmatem místo očima, počítačovou myš ovládáme z
klávesnice, pracujeme častěji s informacemi převedenými do
zvuku, hrajeme zpaměti místo z not apod. Nevidomý pracovník je
zpravidla dobrý pracovník věrný firmě, protože si váží
existenční jistoty a prestiže spojené se zaměstnáním. Proto
ti, kdo investují do speciálních technických pomůcek pro
nevidomé, do celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a
zaměstnávání nevidomých, investují ku prospěchu svému i
nevidomých lidí a tím ku prospěchu celé společnosti.
Nedůvěru veřejnosti k našim schopnostem nevyvracíme reptáním
a nářky, nýbrž příkladem a činy. Ke zvládnutí tohoto nelehkého
úkolu však nezbytně potřebujeme spolupráci, podporu a pomoc
těch, kdo už o nás nepochybují a kdo nás ve své každodenní
praxi považují za opravdové partnery, tedy za sobě rovné,
prvořadé občany. Na přelomu tisíciletí víme, že si jakožto
menšinová skupina lidského společenství svoje postavení
udržíme a vylepšíme výhradně vlastním přičiněním. Vidí-li
ostatní, že si sami pomáháme, pomáhají také. S náležitou
vděčností přijímáme podporu jednotlivců, podniků i moderního
osvíceného státu. Ukázali jsme již mnohokrát, že s touto
podporou nakládáme rozumně a v souladu s dobrými mravy.
M. Pešák a R. VolejníkObsah

Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001,
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
VIDEOSTOP sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá!
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 85 Číslo 1 leden 2001
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktoři: Dana Kudlová, Jiří Mayer a Markéta Švehlová
Adresa redakce: Krakovská 21, 115 17 Praha 1
Telefon/Fax: (02) 22 21 20 31
e-mail:zora@braillnet.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Korun českých
Obsah:
Nevidomý člověk na přelomu tisíciletí
Slavnostní koncert
Malé měsíční zauvažování, první v roce 2001, v pořadí
třinácté
O hluchoslepých ve Švýcarsku
Elektronický podpis
Ochabující oči potřebují procvičit!
Proč gestikulujeme při řeči?
V Olomouci vyroste vzdělávací centrum pro slabozraké děti
Když ReadPlease hovoří, svět naslouchá
O mobilních telefonech (2.část)
Hvězda etnické hudby vystoupila v Praze
Videostop sluchem
Debut Pavly Šuranské
Hledači kovů
Nevidomý pokořil volant
Ústecký turnaj v showdownu
Mistrovství ČR v showdownu
Šachy v Rokycanech
Hola, jednou za rok škola volá
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR