Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 2, leden 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Úvodem
STALO SE: Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS: Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM: Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
ZDRAVÍ: Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Když se řekne masopust
INZERCE


ZDRAVÍ: Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce


Víte, co je krevní plazma? Tekutá složka naší krve, která vytváří prostředí pro červené a bílé krvinky, krevní destičky, zajišťuje přenos živin, odvod zplodin, obranyschopnost a spoustu dalších funkcí. V těle člověka koluje okolo 3,5 litru krevní plazmy, což je přibližně 55 % celkového množství krve.
Kromě vody obsahuje minerály, bílkoviny a další důležité látky. Například koagulační faktory se starají o správnou srážlivost krve. Tím zabraňují zvýšenému vnějšímu i vnitřnímu krvácení, například při poraněních. Imunoglobuliny, též protilátky, jsou důležité pro naši obranyschopnost. Albumin je zdrojem bílkovin, přenáší mezi orgány cholesterol, hormony, léky apod.
K čemu krevní plazmu využívají lékaři? K záchraně života i při léčbě zranění spojených s větší ztrátou krve, popálenin, jaterních chorob, zvýšené krvácivosti, poruch imunity nebo při rozsáhlejších operacích a transplantacích orgánů. Plazmu neumíme uměle vyrobit, a pokud je potřebná jako lék nebo jako surovina k přípravě léčiv, jsme odkázáni na pomoc dobrovolných dárců.
Kdo jím může být? Zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který váží více než 50 a méně než 130 kilogramů. Plazmu není možné darovat, pokud jste prodělali, nebo aktuálně trpíte cukrovkou, srdečními nebo cévními chorobami, poruchami srážlivosti krve, žloutenkou typu A, B nebo C, pohlavní chorobou, plicní tuberkulózou, epilepsií, nebo pokud užíváte psychofarmaka. Plazmu by neměly darovat ženy při menstruaci, v těhotenství a během kojení.
Kde lze plazmu darovat? V krajských, okresních i dalších městech ČR. Přitom si lze zvolit, zda tak učiníte v nemocnici, nebo za finanční odměnu na soukromé klinice. Jak lékaři plazmu odebírají? Prvním způsobem je klasické darování krve. Krvinky a krevní destičky jsou následně od plazmy odděleny a použity samostatně. Dnes se ale častěji využívá metoda plazmaferézy. Dárci se odebere krev, z ní se oddělí plazma a zbytek se vrací zpět do těla. Tento proces trvá déle než odběr krve, zhruba hodinu, a pacientovi může být méně příjemný. Na druhou stranu lze tímto způsobem získat větší objem plazmy a dárce ji může znovu darovat už po čtrnácti dnech.
Odběr plazmy znamená i jisté riziko nežádoucích účinků. Nejčastěji jde o vznik modřiny či drobného otoku v místě vpichu nebo o podráždění a bolest, která může vystřelovat do ramene. Někdo pociťuje strach z jehel a odběru nebo závrať v důsledku poklesu krevního tlaku. Vzácně se může objevit infekce nebo alergická reakce na citrát, látku, kterou lékaři přidávají do odebrané krve, aby se nesrážela.

Jiří Petr
Zdroj: zdravi.euro.cz, krevnicentrum.cz, europlasma.cz


Obsah

Úvodem
STALO SE: Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS: Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM: Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
ZDRAVÍ: Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Když se řekne masopust
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 2, leden 2023
Redakce: Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Ilona Ozimková, Daniela Thampy, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Korektor: Václav Senjuk
Tajemnice redakce, předplatné, administrace: Kateřina Rovenská
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné v roce 2023 činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
Obsah
Úvodem
STALO SE
Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS
Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM
Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Když se řekne masopust
ZDRAVÍ
Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR