Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 2, leden 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Úvodem
STALO SE: Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS: Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM: Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
ZDRAVÍ: Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Když se řekne masopust
INZERCE


Úvodem


Pouštíte se do čtení druhého čísla časopisu Zora, které je ale zároveň tak trochu číslem prvním. Více než šest let vás na začátku Zory vítaly úvodníky PhDr. Václava Senjuka. Na něm byla i zodpovědnost za její obsah, vzhled a vůbec za to, aby se časopis včas dostal k vám všem, a to právě v té formě, která každému osobně nejlépe vyhovuje.
Jak již víte, na začátku tohoto roku došlo v redakci ke změně šéfredaktora. Toto je tedy první číslo, v jehož úvodu bych vás jako nová šéfredaktorka ráda pozdravila. Bohužel není možné přivítat se s každým z vás individuálně. Protože bych ale byla ráda všem čtenářům nablízku, doufám, že s mnohými se časem potkáme v některé z odboček SONS nebo třeba online.
Pokud přemýšlíte o tom, zda a jak se Zora v budoucnu změní, odpovím vám zatím jen obecně. Ke změnám jistě postupně dojde, v plánu máme např. zařazení nových rubrik nebo širší informování o dění v komunitě zrakově postižených. Vše bude probíhat zvolna, určitě neplánujeme převrat. Samozřejmě, každý šéfredaktor si přeje časopis vyladit tak, jak je právě jemu blízké. A přesně to se bude postupně dít. A považovala bych za přínosné, kdyby toto ladění probíhalo v součinnosti s vámi, našimi čtenáři.
Rok 2023 je sice již v plném proudu, přesto bych vám všem chtěla popřát, aby to byl rok dobrý. Pokud přinese obtíže, ať jsou vždy zvladatelné, ale i takových ať je co nejméně. Především bych samozřejmě nám všem přála zdraví, spokojenost a optimismus. A nemohu opomenout ani přání, aby se nám v redakci dařilo naplňovat vaše očekávání a přinášet takové čtení, které pro vás bude zajímavé, zábavné i obohacující.

Daniela Thampy


Obsah

Úvodem
STALO SE: Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS: Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM: Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
ZDRAVÍ: Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Když se řekne masopust
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 2, leden 2023
Redakce: Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Ilona Ozimková, Daniela Thampy, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Korektor: Václav Senjuk
Tajemnice redakce, předplatné, administrace: Kateřina Rovenská
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné v roce 2023 činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
Obsah
Úvodem
STALO SE
Přehledně
Soutěž Nevídaná píseň
LIDÉ KOLEM NÁS
Co mě těší? Že je usměvavá a šťastná holka
Prožité je nutné co nejdříve zaznamenat
NAPSALI NÁM
Jak jsem myslela, že nebudu mít knihu
Propuštěná učitelka s vadou zraku našla zastání až u Ústavního soudu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Když se řekne masopust
ZDRAVÍ
Krevní plazmu můžeme získat jen od jejího dárce
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR