Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 8 duben 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Díky za vaše názory
STALO SE: Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO: A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS: Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ: Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORU
Tiráž


O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.


V několika fázích života, což je zejména dětství, rané mládí a pokročilé stáří, jsme do určité míry závislí na druhých, někdy jsou to blízcí lidé, ale nemusí to tak být vždy. Je dobré o tom vědět, připravit se na možná úskalí této závislosti.
Žádný dospělý člověk si dobrovolně ani úmyslně svou závislost nevybírá, ani si ji nepěstuje. Nedospělý člověk si naopak v závislosti libuje nebo ji nadužívá. Časem se naučí druhé obviňovat ze svých těžkostí a selhání, bude nekompetentní pro řešení vlastního života. Přenášení odpovědnosti za své počínání na jiné osoby zbavuje člověka schopnosti rozhodovat se, mít moc nad svým vlastním zráním a naučit se samostatnosti. Být závislý, tedy svolit k manipulaci, nepřináší štěstí nikomu ze zúčastněných. Manipulace neprospívá ani manipulátorovi ani manipulovanému. To, že je za rozhodnutí dospělého člověka odpovědný někdo jiný než on sám, deformuje jeho život i vztahy, častokrát nevratně.
Zralé rozhodnutí nevede k vykonávání cizí vůle, ale neznamená ani jít bezohledně přes mrtvoly, když chci dosáhnout svého.
Moudré je, nechat druhé promlouvat, vyslechnout jejich názor. Moudré je, nechat se ovlivňovat v únosné míře, například mám-li vzor, který dočasně mému zrání pomáhá. Je příjemné a často důležité být v kontaktu s moudrými lidmi, ale je na mně, jak častý a jak dlouhý ten kontakt bude. Mohu se řídit dobrou radou, chci-li se dobře rozhodnout, ale v žádném případě nebudu agresivní, když mi rada nevyhovuje. Existuje zkušenostmi potvrzená nepřímá úměra mezi závislostí a schopností rozhodovat se a nést odpovědnost. Výsledek se může lišit s ohledem na intenzitu a délku trvání takové závislosti, ale rozdíly bývají i mezi pohlavími.
Ženy, které neuzrály pro kvalitní vyvážené vztahy – partnerské nebo rodinné – dělí Kateřina Rodná (2020) na několik typů. Některé z nich v tomto článku stručně popíšeme.
Typ Liána
Většinou jde o křehký, drobný typ ženy, která dává najevo svou ztracenost ve složitém světě, stále vyjadřuje – slovně nebo v různých náznacích – nezbytnou nutnost být opečovávaná a chráněná. Pokud jde o Liány se zrakovým handicapem, ani nemusejí být fyzicky křehké, absence zraku v různé míře může být sama o sobě vítanou záminkou pro vyžadování služeb a ochrany. Liána vyhledává vztahy, kde její protějšek bude, alespoň zpočátku, nadšený ze své autority a nenahraditelnosti. Vždyť ona je tak bezbranná, nejistá, tak bezradná, že si ani sama nevybere jídlo v restauraci nebo místo, kam by jela na dovolenou! Liána ráda využije jak rodiče, tak sourozence nebo přátele, kteří se cítí za ni zodpovědní a připadalo by jim nemorální, kdyby tu „chudinku“ nechaly v nesnázích. Ze vztahu, který může zpočátku uspokojovat obě strany, se ale časem stane soukromé peklo.
Typ Zlatokopka
Je milá, přizpůsobivá, ze začátku důsledně odmítá materiální nebo praktickou pomoc. Plní očekávání přátel, rodičů, partnera, a to s půvabem a zdánlivou samozřejmostí. Dokáže se vším sebevědomím předvádět „děvče do nepohody“ nebo hluboký zájem o svůj protějšek, o jeho problémy, práci, studium. Součástí strategie bývá perfektní zevnějšek, hodně kosmetiky, hodně značkového oblečení, zkrátka atraktivita a fyzická přitažlivost na stupni dokonalosti. Když Zlatokopka nabyde jistoty, že má svou oběť dostatečně zpracovanou, jakmile má přehled o terénu, z jejího partnera nebo kamarádky se stane bezedná studna dárků, služeb, finančních pozorností a v neposlední řadě nesplacených půjček. O tomto typu žen se hodně vtipkuje, ale málokdo si včas uvědomí, jak umí být ve svých záměrech nenápadné a cílevědomé. Říká se, že nepracovat stojí Zlatokopku víc námahy a investic než jít do zaměstnání a sama se živit.
Typ Dcerka
Říká se jí maminčina nebo tatínkova holčička. Jde o „věčnou dceru“, která nikdy nedospěla. Rodiče, anebo pouze jeden z nich jsou nejvyšší autoritou po celý její život. Tato závislost se, ke škodě dalších vztahů, přenáší i do jejího vlastního manželství nebo mateřství. Na problém je ale zaděláno již v mladém věku, kdy se -náctiletá nedokáže rozhodnout a nutí své přátele, aby přijali názor jejích rodičů, ať přímo nebo jejím prostřednictvím. Typický výrok, který přetrvá věky, je „nevím, co tomu řeknou naši“. Ani se nesnaží přemýšlet o svém budoucím povolání, protože rodiče včas rozhodnou za ni.
Rodiče se následkem vlastních chyb nikdy nezbaví své zodpovědnosti za život potomka, aniž se potomek naučí sám za sebe odpovědně rozhodnout. Nezdravá, často oboustranná závislost biologicky dospělých dětí a jejich rodičů se týká žen stejně jako mužů. Příkladem bývá i muž donekonečna využívající komfort domácnosti svých rodičů, tzv. Mamahotelu.
Podle ankety uveřejněné v britském časopise Telegraph dozrávají muži přibližně o jedenáct let později než ženy, zpravidla až kolem čtyřiceti let. Nicméně v našich podmínkách se odhaduje, že muži dozrávají kolem třicítky. Někteří odborníci mají zato, že muži někdy potřebují k dozrání silné podněty, mnohem silnější než ženy. Uvádí se, že takovým podnětem může být třeba účast při manželčině porodu, dramatická životní zkušenost, kterou bývá úmrtí člena rodiny, zhoršení ekonomických podmínek, přijetí důležitého postu v zaměstnání nebo zhoršení zdravotního stavu.
Když se snažíme odhadnout, do jaké míry je muž dospělý, nesmíme zaměnit nedospělost s dětinskostí. Dětinskost se může vyznačovat nadhledem, impulzivitou, tendencí dělat si legraci ze sebe i z všedních problémů. Někdy jsou tyto vlastnosti pro vztah příjemné, přispívají k vytvoření rovnováhy emocí, které by jinak spěly k negativnímu prožívání. Tolerovaná dětinskost může vztahy obohatit hravostí, pozitivním myšlením, radostí ze života. Tyto mužské vlastnosti ocení zejména děti nebo partnerka, která je příliš starostlivá nebo pesimistická. Samozřejmě, nic se nemá přehánět, ale trocha veselí ještě žádný vztah neohrozila. Pokud je muž s dětinskými vlastnostmi schopen být zodpovědný za sebe a postarat se i o druhé, jistě bude přijatelnější než třicetiletý mrzout v bačkorách u počítače nebo televize.
Podle čeho tedy spolehlivě poznáme dospělého muže?
Ředitel Ligy otevřených mužů Martin Jára definuje mužskou zralost ve čtyřech směrech:
- odpovědnost
- odvaha
- originalita
- otevřenost
Kdo je odpovědný, dovede se rozhodovat a unést důsledky svého rozhodování. Je schopen se i společensky angažovat.
Odvážný muž zná hranice svých možností, ale nebojí se je uměřeně posouvat.
Originální muž se nestydí za to, že je svůj, podílí se na vytváření nových projektů nebo je sám navrhuje. Věci promýšlí a dovádí k cíli.
Otevřený muž neskrývá problémy pod pokličkou, snaží se je definovat a řešit, komunikuje. Často dovede sdílet i problémy druhých a podle potřeby se podílet na jejich řešení.
Jak vnímají ženy projevy nedospělosti u mužů?
Ženy jsou málokdy tolerantní k vidláckým projevům, třeba když muž nekontrolovaně říhá nebo pouští větry. Dovádí je k šílenství, když se muž předvádí za volantem nebo na tanečním parketu Nesnášejí mužovy opakované vtipy a žertíky. Negativně hodnotí, když se muž nedokáže ani v základech postarat o chod domácnosti. Jsou zmatené, když v partnerově posteli objeví na povlečení autíčka nebo postavičky z animovaných filmů, vadí jim i jiné infantilní doplňky v partnerově pokoji. Ke zralé mužnosti nepřispěje ani mužova neschopnost vést vážnější nebo hlubší rozhovory a neznalost obecně aktuálních událostí. Ženy si všimnou i takové maličkosti, že nedospělý muž častěji používá zájmeno „já“ než „my“, i když se jedná o události prožívané ve dvou či více účastnících.
pokračování
Dr. Jaroslava Novotná


Obsah

ÚVODEM: Díky za vaše názory
STALO SE: Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO: A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS: Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ: Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORU
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 8 duben 2021
OBSAH
ÚVODEM
Díky za vaše názory
STALO SE
Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO
A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS
Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dobré místo pro život
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ
Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORUV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR