Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 8 duben 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Díky za vaše názory
STALO SE: Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO: A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS: Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ: Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORU
Tiráž


Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný


Pravidelné zvuky krve, která protéká chlopněmi vašeho srdce, slyší lékař během vyšetření stetoskopem. Pokud je zvuk neobvyklý, nazve ho srdečním šelestem. Mnoho takových je neškodných, též nevinných nebo benigních. Vznikají při vysoké teplotě, při stresu a úzkosti, ukončení běhu, cvičení a dalších stavech, kdy krev srdcem proudí rychleji. Okolo 10 % dospělých a 30 % dětí ve věku od 3 do 7 let má neškodný šelest. To znamená, že i jejich srdce funguje normálně.
V jiných případech však srdeční šelest může narušit schopnost srdce pumpovat krev. Nejčastěji se to projevuje dýchavičností i dušností při námaze, točením hlavy, návaly rychlého srdečního rytmu i bolestmi na hrudi. V takovém případě byste měli co nejdříve vyhledat lékaře.
Příčinami srdečního šelestu mohou být dědičné a vrozené vady. Srdce je tvořeno dvěma síněmi, dvěma komorami a čtyřmi chlopněmi. Síně a komory jsou od sebe neprodyšně odděleny přepážkami. Některé vrozené vady ale mohou způsobit, že přepážky nemusí být plně vyvinuté. Úkolem chlopně je otevřít se během čerpání krve a pevně se uzavřít po jejím dokončení. Pokud se některá z chlopní nedokáže plně otevřít, je odtok krve narušen. Mluvíme o stenóze chlopně. Druhou chybou je stav, kdy se chlopeň po přečerpání krve plně neuzavře a krev se vrací zpět. Tehdy jde o nedomykavost chlopně. Srdeční šelest často způsobí také zvýšená funkce štítné žlázy, hypertyreóza. Dalšími příčinami bývají infekce chlopní, srdečních komor nebo osrdečníku, vnějšího obalu srdce. Mohou vzniknout po prodělané revmatické horečce v dětství, po některých lékařských nebo zubních zákrocích, ale i v důsledku nitrožilního podávání drog.
Součástí vyšetření je vaše celková anamnéza. Lékař se vás zeptá, jaké choroby jste prodělali vy i vaši předkové, a posoudí případnou dědičnou zátěž. Běžným stetoskopem je sice schopen zjistit, v jaké části srdce se šelest vyskytuje a jak je hlasitý, následně ale vždy využije důkladnější diagnostické testy.
Každý z nás někdy podstoupil vyšetření EKG. Jde o nejběžnější a základní vyšetřovací metodu v kardiologii. Záznam elektrické aktivity srdce ukáže odchylky od jeho pravidelného rytmu, poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdci i místo a rozsah postižení. Echokardiografie je metoda vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Dokáže poskytnout obraz struktury srdce i jeho chlopní. Vyšetření je bezbolestné a pacienta na něj není nutné nijak připravovat, vyžaduje však kvalifikovaného a zkušeného lékaře. Pokud existuje podezření na zvětšené srdce nebo na jeho vrozenou abnormalitu, doporučí vám lékař rentgen hrudníku. Při podezření na infekční chorobu srdce provede potřebné krevní testy.
Speciálním vyšetřením je srdeční katetrizace. Při něm lékař zavádí tenkou sterilní trubici (katétr) do stehenní tepny v třísle nebo do tepny horní končetiny a vede ji až do srdce. Katétr dokáže měřit průtoky krve v srdečních chlopních a komorách, a také vstříknout do srdce kontrastní látku, která ho umožní důkladně zrentgenovat. Výkon se provádí na katetrizačním sále v místním znecitlivění.
Váš lékař bude vaše srdce, abnormální šelest i jeho vývoj pečlivě sledovat. Pokud je způsoben jinou chorobou, bude se snažit ji léčit a odstranit tak původní příčinu. Léčba srdce bude záležet na jeho stavu a může být medikamentózní i chirurgická.

Jiří Petr
Zdroj: zdravi.euro.cz, cs.wikipedia.org, vitalit.cz


Obsah

ÚVODEM: Díky za vaše názory
STALO SE: Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO: A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS: Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ: Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORU
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 8 duben 2021
OBSAH
ÚVODEM
Díky za vaše názory
STALO SE
Přehledně
Čtvrt století. Jak se rodila dnes pětadvacetiletá SONS
RETRO
A je zde zas, ten dávný čas
LIDÉ KOLEM NÁS
Tohle chci zažívat znovu, a dokážu to i sama
Čím byl, tím byl rád
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dobré místo pro život
Město, ve kterém jsem doma aneb Pozvání po době kovidové
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Občanský průkaz s braillskou identifikací?
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – IV.
ZDRAVÍ
Co dělat při zánětu šlach?
Srdeční šelest nemusí být vždy nevinný
TROCHA HUMORUV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR