Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 24 Prosinec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Ostravští turisté v Kutné Hoře


Podvaadvacáté se sešli nevidomí a slabozrací turisté z odboru ZP KČT Ostrava na tradičním podzimním srazu. Místem konání se stalo město stříbra a unikátních pamětihodností Kutná Hora.
Od čtvrtku 10. do neděle 13. října jsme absolvovali řadu prohlídek v samotném městě a jeho okolí. Nechyběly ani ty hmatové, kterých bylo požehnaně.
Hned první prohlídka na empírovém zámku Kačina poblíž Kutné Hory prokázala, že místní průvodci a kasteláni jsou na nás těžce zrakově postižené velmi dobře připraveni. Majestátní kačinský zámek nechali na počátku 19. století postavit Chotkové. Kromě obvyklé zámecké expozice s nevšedním výkladem zdejší knihovnice v něm sídlí muzeum zemědělství. Pro nevidomé je připravena hmatová expozice s modelem zámku a vybranými artefakty. Druhý den dopoledne patřil návštěvě romantického zámku ve Žlebech u Čáslavi. Jeho posledními majiteli byli Auerspergové, kteří ho nechali přestavět do dnešní podoby. Interiéry zdobí sály s bohatými sbírkami nábytku, zbraní, porcelánu, portrétů a na nádvoří se můžete kochat patrovými arkádami. Odpoledne vyplnily dvě prohlídky z putování po Kutné Hoře – Kamenného domu a Vlašského dvora.
Měšťanský, tzv. Kamenný dům je jedním z nejkrásnějších pozdně gotických domů v Čechách. Na místě původní gotické stavby ho nechal přestavět na sklonku 15. stol. důlní podnikatel Prokop Kroupa. Honosné průčelí vyzdobil reliéfy a plastikami kamenický mistr Brikcí z Vratislavi. Dům je sídlem jedné z expozic Českého muzea stříbra, věnované měšťanskému bydlení 15.–19. století, lapidária a expozice pivovarnictví. I tady mezi námi kolovaly mísy, poháry, džbány či formy na bábovky. V dobách největší konjunktury dolování stříbra v Kutné Hoře ve 14. – 16. století sloužil Vlašský dvůr jako mincovna a byl rovněž královským sídlem. Razily se zde mince tzv. pražské groše a tady se shromažďovala veškerá vytěžená stříbrná ruda a měď. Rád zde pobýval při svých návštěvách města král Václav IV. Ve Vlašském dvoře byl v roce 1471 korunován na českého krále Vladislav II. Jagelonský. Z interiérů dýchá atmosféra středověku v Preghausu, kapli sv. Václava a sv. Ladislava i v královských komnatách s gotickými prvky. V suterénu byla zřízena expozice Odhalení tajemné tváře Kutné Hory (expozice tortury). Osahat si můžete všechny vystavené předměty – skřipec, pranýř, železnou pannu, další nástroje určené k mučení a rovněž v husitské expozici zbraně a prapory.
V sobotu 12. října jsme zamířili do blízkého Sedlce. V roce 1142 zde založili cisterciácký klášter. Od roku 1300 začali se stavbou katedrály Nanebevzetí P. Marie a na sklonku 14. stol. nechali vystavět hřbitovní kapli Všech svatých s kostnicí. Areál kláštera prošel četnými dramatickými událostmi od husitských bouří přes třicetiletou válku ke zrušení kláštera za josefínských reforem. Katedrála i kostnice byly přestavěny na přelomu 17. a 18. století v duchu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem. Zbylá část cisterciáckého kláštera slouží tabákové firmě Phillip Moris.
V kapli Všech svatých je unikátní výzdoba složená téměř výhradně z lidských kostí. Když kapli odkoupili v 19. stol. Schwarzenbergové, nechali ji řezbářem Františkem Rintem vyzdobit z lidských ostatků – mohutný lustr, monstrance a Schwarzenberský kříž jsou zhotoveny z lebek a kostí cca 40 000 lidí. Katedrálu je možné prohlédnout si ve všech vnitřních prostorách – v lodích, na kůru, na galeriích.
V sedleckém infocentru vám milá a ochotná pracovnice Dagmar Holá umožní dotknout se lidské lebky a v podobě lidských ostatků jsou i místní suvenýry. Muzeum tabáku zahrnuje moderní expozici výroby tabáku. Jedním z vrcholů srazu se stala odpolední návštěva Muzea českého stříbra v tzv. Hrádku. Bývalý měšťanský dům přestavěl v honosný renesanční palác důlní magnát Jan Smíšek. Dnešní expozice zahrnuje výstavu těžebních strojů a důlního zařízení ze středověku – proutěných košů na stříbrnou rudu, kožených vaků na vodu nebo tzv. trejv. Doplňuje ji procházka podzemní štolou v dobových úborech – pertyklu s přilbou a kahanem.
Neděle 13.10. byla závěrečným dnem pobytu. Procházka městem měla několik zastavení – mariánský morový sloup z počátku 18. stol. s plastikami P. Marie a morových patronů od jezuitského sochaře Františka Bauguta, Sankturinovský dům s infocentrem a Alchymistickou dílnou na Palackého náměstí, unikátní kašna s pozdně gotickou výzdobou kameníka, architekta a bakaláře na pražské Týnské škole Matěje Rejska, jezuitská kolej z r. 1700 s galerií a 14 barokních soch před ní, která je obdobou výzdoby Karlova mostu v Praze, klášter sv. Voršily, v němž je dnes umístěno biskupské gymnázium.
Vrcholem putování se stala prohlídka chrámu sv. Barbory – perly vrcholně a pozdně gotické architektury. Kutná Hora v dobách své největší slávy často soupeřila s metropolí českého království. Původně zamyšlená pětilodní sakrální stavba vznikala od r. 1388. Jejími staviteli byli členové dvorské huti v zastoupení syna stavitele pražské svatovítské katedrály Petra Parléře Jana. Po stavební odmlce, způsobené husitskými válkami, nastala druhá nejslavnější etapa výstavby chrámu. Matěj Rejsek zaklenul chór síťovou klenbou. Pokračovatelem byl autor výzdoby Vladislavského sálu na Pražském hradě, královský architekt Benedikt Rejt z Piestingu. Ten změnil původní dispozici na trojlodní a klenbu lodi vyzdobil krouženým žebrovím. Chrám poté čekal celá čtyři staletí na svou dostavbu. Stalo se tak v roce 1905 zásluhou místního vlasteneckého spolku Vocel. V interiéru najde návštěvník kaple se zachovalými nástěnnými gotickými a renesančními malbami – Smíškovskou, Hašplířskou nebo Mincířskou a řadu vzácných uměleckých doplňků. Před chrámem sv. Barbory se nachází nedostavěná kaple Božího těla se vzácnými vrcholně gotickými prvky, která měla sloužit jako kostnice. Nad ní se nachází vyhlídková terasa.
Ve městě lze navštívit ještě několik památek – kostel sv. Jakuba s 85 metrů vysokou věží, kostel na Náměti, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého od F. M. Kaňky, Tylův dům s muzeem stříbra, Tylovo divadlo nebo Galerie středočeského kraje v bývalé jezuitské koleji.
Návštěva bývalého hornického města nás nadchla. Po skončení těžby stříbra v 17. století její sláva a bohatství upadaly a Kutná Hora se měnila v malé provinční město. Neprošla tedy bouřlivými stavebními a průmyslovými proměnami následujících staletí. Díky tomu se město dochovalo téměř v intaktním stavu a dnes se může předvést návštěvníkům ve své původní kráse. Zažít její jedinečnou atmosféru můžete i vy.

Milan Linhart


Obsah

Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 24 Prosinec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového rokuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR