Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 24 Prosinec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Historie Betlémského světla

Také na sklonku letošního roku si lidé v různých místech naší vlasti budou moci zapálit vlastní svíčky od takzvaného Betlémského světla. Zajímavé je, že novodobá adventní tradice vznikla původně jako sbírka pro zrakově postižené děti.
Když pracovníci rakouského rozhlasu v Linci v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro děti se zrakovým handicapem, nazvanou Světlo ve tmě, zaujala je nejspíš pověst z italského města Florencie.
Ta vychází z historické skutečnosti, že římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim říkalo „křižáci“. Pověst praví, že se na výpravu dalo najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když se v pořádku vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánoci, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali své syny, kteří před lety odešli z domova. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
Starou pověstí se inspiroval novodobý nápad. Jeho znění bylo prosté: Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma. jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispívají postiženým dětem. V roce 1986 ovšem nikdo netušil, že za pár let se z tohoto symbolu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak světlo z Betléma putovalo? Musela tu být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a tak se tehdy pracovníci rozhlasu obrátili s žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Ty zajistily, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V osmdesátých letech k tomu byla ještě zapotřebí spousta povolení. Navíc se natáčelo v Izraeli, v zemi přísně dbající na bezpečnostní opatření. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas.
A tak od roku 1986 začala novodobá éra dovážení Betlémského světla. U nás se jeho šíření po vlasti ujali skauti. Každoročně se vydávají do Vídně, aby od rakouských skautů převzali světlo pro Českou republiku. Přivážejí je do Brna a za spolupráce dalších skautů rozvážejí vlaky po celé vlasti, kde bývá světlo rozdáváno při místních akcích. Z původního poděkování za pomoc zrakově postiženým dětem se tedy stalo poselství o šíření světla jako symbolu lidské vzájemnosti.
red.

Obsah

Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 24 Prosinec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového rokuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR