Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 24 Prosinec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Odešel básník laskavé fantazie


Dne 18. října zemřel, v nedožitých 92 letech, ing. Čestmír Vidman.

18. listopadu byl by řekl (jako každoročně): „Tak zítra tomu bude 9 let, co žiju zde, v Domově Palata pro zrakově postižené, Na Hřebenkách...“
Tehdy musel odejít do péče tohoto domova pro seniory, protože jeho schopnost vidění i chůze se stále zhoršovala (před čtyřmi léty byl upoután na invalidní vozík). Ale jeho duševní vzepětí neochabovalo, možno říci, že „strom vydával zralé ovoce.“
Denně psal své „ťukopisy“ (záznamový deník, básničky) na starém psacím stroji, který si přinesl ze svého celoživotního zaměstnání ve Strojimportu. Jeho prsty byly s klapkami takřka „srostlé“, takže mohl psát popaměti. Pravda, v poslední době se už „nestrefoval“ tak přesně, a proto bylo potřeba i pomoci jiných, aby se jeho básničky, zejména ze života Palaty, mohly objevit v dvouměsíčníku Zpravodaj.
Tento svůj nový domov měl rád a vážil si ho, k jeho poctě psal svou každoroční P. F. („péefku“), což bylo součástí jeho publikační tvorby. Bylo tomu tak proto, že se upřímně zajímal o život každého, s kým zde přišel do styku; inspiračním zdrojem mu byl krušný osud ukrajinské či kazašské uklízečky, jakož i mladý život studentek sociální školy, které na Palatě praktikovaly. Mnohé z nich si odnesly básničku „šitou na míru“ své osoby, a jistě si ve svém srdci odnesly i silný dojem z tohoto laskavého člověka, který mladým rád vyprávěl svůj životopis. Však také první kniha, kterou v Palatě vydal, jsou paměti s názvem Než padne mlha docela. Díky Bohu, na jeho oči nikdy mlha docela nepadla, takže práce-spolupráce mohla pokračovat; až vydala svůj výsledek – celkem osm svazků. Sám se radoval: „Za 9 let mého pobytu v Palatě – 9 knih.“ (Ta devátá se připravuje, bohužel, už jen in memoriam). Přidejme je k devíti básnickým svazkům, které vyšly za jeho aktivního života (tj. „do éry Palaty“).
Pro objasnění nutno dodat, že tyto „palaťácké“ jsou odlišné; nejsou to jenom verše, ale i prózou zpracované – viz Paměti, a hlavně divadelní „monodramata pro jednu herečku“. Vlastně nyní už pro dvě herečky! Tento skromný, leč velmi vzácný muž byl dlouholetým dramaturgem profesionální herečky Evy Seemannové, a po její smrti (1999) je (byl!!) v téže úloze pro amatérskou herečku Stanislavu Hoškovou. Tématem těchto dramat jsou osudy velkých českých žen – např. čtyř královen (Kunhuta Uherská, Eliška Přemyslovna, Alžběta Rejčka, Johana Poděbradská), osudy žen osvícenských (Božena Němcová, Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská), ale i „moderních“...
A také amatérští herci z okruhu jeho přátel zatoužili mít svá „monodramata“ – a bylo jim vyhověno: jako zatím poslední vyšla kniha Tři bardové (velcí čeští básníci).
Ještě něčím se odlišují „palaťácké“ knihy od těch předešlých: několik z nich je zpracováno „zrcadlově“ – česko-esperantsky. Nemělo by být překvapením, že se vyznavač harmonie a mírumilovnosti stal hlasatelem těchto hodnot prostřednictvím mezinárodního jazyka. Protože jej sám dokonale neovládal (ale zato jiné 4 světové jazyky), výběr jeho veršů přebásňoval Jaroslav Krolupper (člen pražského E-klubu). Básník byl dojatý a hrdý na to, že se tímto způsobem dostala česká slovesnost, kousek české kultury do světa, i když jen do toho esperantského.
My, jeho přátelé, víme, že nám nezemřel... odešel jen od svého „redakčního stolu“ v Palatě do vyšší redakce, kam si vždycky přál – do redakce Jana Nerudy, aby tam pracoval jako elév při vydávání „Nebeského zpravodaje“.

Margit Turková

Poznámka redakce: Čtenáři Zory si – hlavně ti v seniorském věku – jistě pamatují živé a chlapecky dychtivé vyprávění Čestmíra Vidmana, který se v Českém rozhlase i v příloze Zory Naše šance s námi dělil o své zážitky z cest. Ti, kdo ho měli rádi, mohou si dnes stáhnout vyprávění Čestmíra Vidmana na webových stránkách archivu Českého rozhlasu. Děkujeme za váš laskavý humor, inteligentní popisy i krásné básně, pane Vidmane. Je nám líto, že už s námi nejste...


Obsah

Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži     
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu     
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily     
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového roku


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 24 Prosinec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Pět statečných
Odešel básník laskavé fantazie
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS –
12
Pokroky v neurovědách
Světluška pomáhá
Historie Betlémského světla
Stopy 12 – Modré Vánoce
Navigace zaujala v Paříži
Vesmír a nevidomí
Naslepo
Festival v Akropolisu
Ohlas na koncert
Koncert ve tmě
Ocenění pro sochaře
Všechny barvy duhy opět zazářily
Ostravští turisté v Kutné Hoře
Centrum oslavilo dvacátiny
Do nového rokuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR