Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 16 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Klíček se stěhuje


Po šestačtyřiceti letech končí mateřská škola pro děti s vadami zraku v budově v ulici Karla Sliwky v Karviné-Fryštátě a stěhuje se jinam. Už více než sedm let byla součástí MŠ Klíček v Karviné-Hranicích a od srpna tam bude fungovat i fyzicky.
Za stěhováním stojí nová kritéria pro posuzování očních vad, která jsou přísnější a například šilhavost už neberou jako těžkou oční vadu. Část dětí, které dosud navštěvovaly speciální ortoptickou školku, půjde do běžných školek.
„Je to v pořádku. Pokud to dítě nemá opravdu těžkou vadu zraku, ať chodí do klasické školky,“ tvrdí Ľubomír Franer, speciální pedagog Speciálně pedagogického centra v Opavě. Právě on je tím, kdo rozhoduje, zda dítě potřebuje specializovanou školku pro děti s očními vadami.
„Ze třinácti dětí u nás zůstane sedm dětí, čtyři půjdou do normální školky,“ prozradila ředitelka MŠ Klíček Eva Daňková. Nicméně, rozhodnutí posílat lehce zrakově postižené děti
do klasických školek jí přijde nerozumné. „Já si osobně myslím, že to je krok zpět. Děti v normálních mateřských školách nedostanou takovou péči, a zrak s nimi nikdo nebude procvičovat tak, jako ve specializované školce. Výsledky byly opravdu obrovské. Za jeden rok se dítěti zlepšil zrak až o jednu dioptrii,“ dodala paní ředitelka.
Rodiče nesou stěhování těžce. „Byli z toho smutní, ukápla i nějaká ta slzička. Děti zde opravdu měly rodinné prostředí, ale nebyla jiná možnost,“ popsala Eva Daňková.
MŠ Klíček v Karviné-Hranicích bude nyní fungovat jako jediná specializovaná školka ve městě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě dětí s vadami zraku ji budou navštěvovat děti s vadami řeči, sluchu a s tělesným postižením. Druhá mateřská škola pro zrakově postižené v okrese funguje v Havířově.

red.


Obsah

Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 16 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodiV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR