Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 16 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Ze světové unie nevidomých


12. až 16. listopadu 2012 proběhlo osmé valné shromáždění Světové unie nevidomých (WBU), konané pravidelně každé 4 roky. Zasedání se konalo v thajském Bangkoku. Ve stejných prostorách probíhalo paralelně i zasedání Mezinárodní rady pro vzdělávání osob se zrakovým postižením (ICEVI).
V průběhu valného shromáždění se konaly volby vedoucích funkcionářů WBU. Na zasedání se pak diskutovalo například o specifikách zdravotně postižených během nouzových situací.

WBU je vedena šesti hlavními funkcionáři (Table Officers), a to konkrétně prezidentem, dvěma viceprezidenty, generálním sekretářem, pokladníkem a bezprostředním exprezidentem. S výjimkou posledně jmenovaného jsou všichni voleni na valném shromáždění WBU. Všichni musejí splňovat podmínku zrakového postižení.
Širší vedení – řídící výbor funkcionářů – je doplněn ještě šesti regionálními prezidenty (regionem se myslí Evropa, Severní Amerika, latinská Amerika, Afrika, Asie a Pacifik).
 
Nově zvolený výbor:
prezident: Arnt Holte, Norsko
první viceprezident: Frederic Schroeder, USA
druhý viceprezident: Enrique Perez, Španělsko
generální tajemnice: Rina Prasarani, Indonésie
pokladník: A. K. Mittal, Indie (druhé období v této pozici)
bezprostřední exprezidentka: Maryanne Diamond, Austrálie

Výkonnou ředitelkou WBU je nyní Penny Hartin.

Arnt Holte, prezident WBU
Pracuje v Norském sdružení nevidomých a slabozrakých jako zástupce výkonného ředitele a jako ředitel pro mezinárodní vztahy. Má 20 let zkušeností vysokého manažera v plánování a řízení osvětových kampaní k získávání finančních zdrojů.
Dříve pracoval mimo jiné jako ředitel marketingu a ředitel osvětových aktivit Norského sdružení nevidomých a slabozrakých, výkonný ředitel Norského sdružení revmatiků a Norského sdružení osob s roztroušenou sklerózou. Před svým zvolením na pozici prezidenta pracoval pro WBU jako jeho první viceprezident.

Frederic Schroeder, první viceprezident WBU
Narodil se jako Federico Kauffmann Cermeno v roce 1957 v perské Limě. Je hispánského a indiánského původu. Ve svých 19 měsících byl adoptován a jeho příjmení se změnilo na Schroeder. Od té doby byl vychováván ve Spojených státech. V sedmi letech začal pro vzácnou alergickou reakci ztrácet zrak, o který nakonec přišel úplně.
Život doktora Schroedera provázejí mnohá prvenství. Jako první člověk byl přijatý k univerzitnímu studiu orientace a mobility, ačkoli mu byla odepřena certifikace na základě jeho slepoty. Byl prvním nevidomým člověkem, který zavedl používání bílé hole mezi nevidomými dětmi, což byla myšlenka v té době kacířská, jakkoli dnes jde o běžnou praxi. Byl zakládajícím prezidentem Mezinárodní rady pro anglického Brailla a je mezinárodně známým expertem na braillskou gramotnost. Byl prvním ředitelem Novomexické komise pro nevidomé. Byl nejvýše postaveným postiženým úředníkem hispánského původu v Clintonově vládě.
Jako nevidomý čelil diskriminaci, ta ale nedokázala zpochybnit jeho pevné přesvědčení, že nevidomí lidé, dostane-li se jim vzdělání, výcviku a příležitosti, mohou vést aktivní a produktivní život.
Poslední rok pracoval dr. Schroeder jako zástupce Světové unie nevidomých v ekonomickém výboru OSN pro Evropu. Zastupuje WBU v pracovní skupině pro tichá vozidla s cílem vyvinout standard minimální hlasitosti elektrických a hybridních vozidel.
red.
 

Obsah

Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 16 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodiV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR