Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 16 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


O českých očích


Prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. patří ke špičkovým oftalmologům a uznávaným mezinárodním autoritám. Studoval ve Francii, pracoval i na Harvardově univerzitě. Několik let působil jako přednosta Oční kliniky 1. lékařské fakulty UK. Je zakladatelem a hlavním lékařem Evropské oční kliniky Lexum. Pravidelně operuje ve Velké Británii a je členem mnoha mezinárodních odborných společností.
Z rozhovoru, který náš přední oční lékař poskytl časopisu Můžeš, vybíráme:

V jakém stavu jsou české oči?
Ve stejném jako v jiných evropských zemích. Když vezmeme v úvahu jisté genetické předpoklady, trochu jiná situace je třeba v Asii, kde je populace mnohem více krátkozraká. Na druhé straně my trávíme více času v klimatizovaných prostorech, takže například více trpíme tzv. suchým okem.

A jak se chováme ke svým očím my, vaši potenciální pacienti?
Stejně jako k celému svému organizmu. V celé Evropě jako
by přetrvávala – použiji možná expresivní výraz – jistá infantilita. Máme představu, že se o nás někdo postará. Ovšem opravdu špičková péče, a zrak takovou jistě potřebuje, je finančně docela náročná. Takže jde o důležitou investici a tu už zřejmě jen veřejné finance přestávají zvládat. Rád bych viděl, kdyby si mnohem více lidí uvědomovalo vlastní možnosti, jak chránit své zdraví, tedy i oči. Pomalu se mění zaběhané návyky ve stravování, pomalu se mění vztah ke zdravému pohybu, nijak výrazně neklesá počet kuřáků cigaret.

Jaká největší nebezpečí pak na naše oči čekají?
Některá ovlivnit můžeme, jiná ne. Velká část patří bohužel do skupiny druhé. Největší hrozbou jsou onemocnění sítnice. Nejčastěji je to věkem podmíněná makulární degenerace neboli změny v místě nejostřejšího vidění, ve žluté skvrně. Máme už ale řadu možností, jak tento proces zastavit nebo zpomalit. Glaukom, zelený zákal, dnes umíme včas odhalit a předejít trvalým poškozením. A šedý zákal je dnes velmi častou a úspěšnou operací. Nicméně vyžaduje precizní provedení.

Co tedy může pacient pro svůj zrak udělat sám?
Strava, především dostatek vitaminu D, tedy mořských ryb. A pak je tu práce – osm hodin před monitorem počítače opravdu škodí.

Jak často nám hrozí úplná slepota?
Mnohem méně než před čtyřiceti padesáti lety. Dříve jsme se setkávali se slepotou způsobenou očními úrazy, především poleptáním očí při hašení vápna. Takových úrazů dnes výrazně ubylo. Dokonce ani někdy kritizované adrenalinové sporty nám ordinace nezaplňují. Kuriózně se občas objeví úraz po úderu tenisového míčku, ještě řidčeji po zasažení míčkem golfovým. To jsme dřív neznali vůbec. O glaukomu jsem už mluvil, diagnostické i léčebné možnosti se výrazně zlepšily, informovanost pacientů je mnohem lepší, takže i tady úplná slepota hrozí mnohem řidčeji. Tradiční příčinou slepoty bývala
cukrovka. A dosud stále je u těch lidí, kteří nechodí na preventivní prohlídky k praktickým lékařům, nezdravě se stravují, trpí nadváhou nebo obezitou. Diabetes je svého druhu epidemie. Neléčená, nekompenzovaná může vést ke ztrátě zraku, poškození srdce, ledvin i k amputacím končetin. Ale musím říci, že možnosti diagnostiky i léčby tzv. diabetické
retinopatie se v očním lékařství v uplynulých letech podstatně zlepšily a dnes už se diabetik v zásadě nemusí bát slepoty. Ale opakuji – diabetik ukázněný, léčený a spolupracující.

Vaše proslulost se neopírá jen o odborné výsledky, ale také o zvláštní humanitární aktivitu – jezdíte léčit a operovat do nejchudších afrických zemí. Je to pro vás stále důležité?
Určitě je. Všichni bychom si měli občas připomenout, v jak dobrých a (z pohledu většiny světa) možná i komfortních podmínkách žijeme. Před pěti lety jsme založili Světlo pro svět a jsme součástí evropské organizace, která tuto aktivitu rozvíjí. Takže s kolegy s Rakouska, Belgie a Nizozemska se snažíme, aby např. v Etiopii, Burkině Faso a dalších zemích dostali
někteří alespoň kousek pomoci, která je u nás naprosto samozřejmá a dostupná všem. My tam můžeme jen trochu nahradit úplně chybějící péči a tak trochu zlepšit životní šance našich pacientů. Rozhodně nevyřešíme příčiny tamější
chudoby a zaostalosti. Ale lékař má léčit vždycky, když to jen trochu jde.

red.


Obsah

Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 16 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodiV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR