Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 16 Srpen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


O léčbě oka a očnice


Téměř stovka předních českých oftalmologů, stomatochirurgů,
neurochirurgů, plastických chirurgů a dalších odborníků se zúčastnila letošních v pořadí už třináctých Jihočeských Timrových dnů, pořádaných očním oddělením nemocnice v Českých Budějovicích od čtvrtka 6. do pátku 7. června. Hlavním tématem konference byla mezioborová spolupráce lékařů při léčbě oka a očnice a očních adnex v souvislosti s úrazy, nádory, záněty či cévními příhodami.
„Nezbytnou součástí moderní medicíny jsou specializace a pravidelná výměna zkušeností mezi lékaři z různých oborů, které se vzájemně prolínají. Metody diagnostiky a léčby se stále velmi rychle rozvíjejí a proto je nutné na tuto situaci reagovat,“ uvedl primář očního oddělení MUDr. Jan Sattran.
Tradiční lékařská konference, jíž se pravidelně účastní zástupci
hlavních tuzemských pracovišť oční medicíny a dalších oborů, je pojmenována podle jednoho z bývalých primářů zdejšího očního oddělení Aloise Timra, jenž v Českých Budějovicích jako první implantoval nitrooční čočku.
Oční oddělení českobudějovické nemocnice je centrem špičkové oční medicíny v Jihočeském kraji. Od doby, kdy se přestěhovalo do dolního nemocničního areálu, má špičkovou techniku na dvou očních chirurgických sálech, umožňující operační zákroky na předním i zadním segmentu oka. Současně je centrem makulární diagnostiky a léčby věkem podmíněné makulární degenerace, diabetických a mnohých jiných onemocnění nejcitlivějšího místa sítnice.
Aplikace anti-VEGF léků přímo do sklivce významně zlepšuje vyhlídky v udržení zrakové soběstačnosti velkého počtu pacientů nejen vysokého věku. „Pacienti ještě před pěti lety na tento typ léčby čekali i několik týdnů. Dnes potřebný pacient může být v Českých Budějovicích operován prakticky ihned,“ poznamenal primář Sattran.
Zdejší oční oddělení se také zaměřuje na intenzivní péči o nedonošené děti ohrožené slepotou, na poruchy postavení očí dětského věku až po jejich chirurgické řešení.
red.


Obsah

Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodi


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 16 Srpen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Ze světové unie nevidomých
Marocká úmluva
Ocenění pro Jana Příborského
Známe již finalisty
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 8
O českých očích
O léčbě oka a očnice
Klíček se stěhuje
Výlet do Bad Füssingu
Chvála smíchu
Studenti zaujali s aplikací
Vítěz Moravia talentu
Blindnote v Praze
Dobrá Voda – místo zázraků
Víno se představuje
Černobílé problémy
Jubilejní Slavia Cup
Závod na dračí lodiV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR