Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 14 Červenec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Viděno srdcem


Festival Dny umění nevidomých na Moravě navázal letos ve Vsetíně na dlouholetou tradici. Po třech koncertech přišla v pátek 14. června dopoledne na řadu beseda s názvem Viděno srdcem, na níž se představily dvě zrakově postižené výtvarnice – místní sochařka Marianna Jánošíková Machalová a chomutovská malířka Jaroslava Bendová.
Akci pořádala ve velké zasedací místnosti radnice ve Valašském Meziříčí vsetínská odbočka SONS ve spolupráci s městským úřadem. Finanční záštitu převzalo město Valašské Meziříčí spolu se Zlínským krajem.
Setkání zahájilo vystoupení hudebního tria dětí ze ZUŠ Hranice na Moravě pod vedením nevidomé Jany Hánové. Předsedkyně OO SONS Vsetín Ludmila Pavelková pak přivítala asi šest desítek účastníků z řad členů, veřejnosti, žáků a studentů. První místostarosta MUDr. Miroslav Krchňák vyzvedl práci oblastní odbočky a vyjádřil obdiv nad schopnostmi těžce zrakově handicapovaných občanů.
Obě umělkyně představily svou práci nejprve od mikrofonu, potom i praktickými ukázkami. Výtvarnice Jaroslava Bendová názorně předvedla techniku zvanou enkaustika, kdy pod rozžhavenou žehličkou z voskových barev vyvstávají obrazy fantazijních krajin. Sochařka Marianna Jánošíková Machalová seznámila přítomné s historií svého života a popsala proces tvorby svých skulptur.
Zrakově postižení účastníci si mohli ukázky sochařského umění osahat, vidící byli velmi překvapeni sledováním výtvarné techniky enkaustika v „přímém přenosu“.
Snad se zrakově postiženým z Valašska  stejně vydaří i následující aktivity v rámci festivalu, které budou ukončeny 30. srpna.
red.


Obsah

Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 14 Červenec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR