Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 14 Červenec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Anketa


Časopis Můžeš položil čtyřem zrakově postiženým osobnostem stejnou otázku:

Jakou největší bariéru jste musel bez zraku překonat?

Mário Bihári
hudebník

Protože vystupujeme na různých místech, mění se sály, pódia, neobejdu se bez cizí pomoci. To je bariéra, kterou se mi nikdy asi nepodaří překonat. Jako hudebník se potýkám například s tím, že nemohu číst noty a akordy, když hraji s jinými hudebníky, musím mít všechno důkladně naposlouchané. Teď například vystupuji se skupinou Plavci, a zatímco jako vidící bych si stáhl jejich písničky s akordy z internetu, musím si je přehrávat a učit se akordy, což je časově náročnější.

PhDr. Josef Cerha
ředitel Tyfloservisu

V životě jsem musel a musím překonávat celou řadu bariér. Která je ta největší, je ale těžké říct. Hodně vždycky bolí ta, před kterou právě stojíte. Stále mě trápí informační bariéra. Nemohu si na stole před sebou rozložit pět tlustých knih a z nich si elegantně, snadno a v přiměřeném čase udělat potřebné výpisky. Ani digitalizace dostatečně neléčí. Stále je to
nepřehledné, dlouhotrvající a únavné.
Při veřejných vystoupeních bych si přál mít možnost jen tak komentovat powerpointovou prezentaci. Je velmi stresující být ve společnosti sám, bez někoho blízkého, kde není osoba empatická a obětavá. Často nevím, jací lidé jsou přítomni, jaké pokrmy nebo jaké tiskoviny se podávají, kde je WC. Poslední dobou si nějak víc uvědomuji omezené možnosti vnímání
výtvarného, resp. vizuálního umění.

Jaroslav Pata
prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců

Pro mě bylo a je největší bariérou to, že jsem po úraze přišel o zrak. S tím se vyrovnávám neustále, ale naučil jsem se s tím žít. Daleko snadnější jsou architektonické bariéry, které rovněž jsou a budou neustále. Díky práci organizací, které se zabývají právě odstraňováním těchto bariér, je náš život a pohyb snadnější než před léty. Velkým problémem jsou například lešení a výkopy.
Díky různým proškolováním a propagaci v médiích, především v časopisech vydávaných SONS, se osoby se zrakovým handicapem seznamují s novinkami, které usnadňují samostatný pohyb.
Dalším důležitým faktorem je zdravá veřejnost, která je k nám někdy poněkud lhostejná. Ale i v tomto je díky propagaci vidět markantní zlepšení. Vím, o čem píši, neboť jsem dnes a
každý den ve styku s těmito lidmi.

Milan Pešák
senátor

Nějaké bariéry jsou přede mnou pořád. Něco překonáš a naučíš se a zjistíš, že potřebuješ zase něco dalšího. Platí to i v chůzi. Učil jsem se chodit jako nevidomý ještě na gymnáziu, kdy jsem zrak už ztrácel, ale ještě viděl. Trénoval jsem s klapkami na očích. Pak jsem přestal vidět na počítač. Bylo těžké navázat kontakt například s holkama na zábavě na internátu.
Stále mám potíž při jednáních vůbec poznávat lidi, kde právě jsou. I když se sedí u stolu, často přebíhají, musím se orientovat, kde právě sedí nebo stojí. Když chci s někým hovořit důvěrněji, nepoznám, jestli je právě na druhém konci místnosti sám.

(z časopisu Můžeš)


Obsah

Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 14 Červenec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR