Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 14 Červenec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Zas na shledanou v Brně


Ne vždy všem nám vyjde se zúčastnit neformálního malého sjezdu bývalých žáků brněnské Základní devítileté školy pro zrakově postižené, někteří ještě pamatují i Ústav slepců. Léta běží, já sama jsem se první schůzky, ještě v Klubu nevidomých v Bayerově ulici, zúčastnila u příležitosti osmdesátin paní učitelky Soukeníkové.
Od té doby se brněnští absolventi s milými dlouholetými učiteli, tehdy ještě čilými, potkávali každý rok. Přicházeli mezi nás Anna Kovářová, Libuše Dvořáková, Miroslav Boris, Rudolf Krchňák s paní, nemluvě o bývalém řediteli, panu Drahomíru Hanákovi. Mladší se průběžně přidávají. Pana učitele Miroslava Borise mezi nás přivezl syn ještě předloni. Tento vysoký muž, který nás zasvěcoval do tajů fyziky, matematiky a prací v dílně, na což dodnes rád vzpomíná, nechal i letos – v sobotu 25. května – všechny pozdravovat, ale, ač mu to skvěle myslí, není na tom po tělesné stránce tak dobře, aby mohl takovou akci zvládnout. Vždyť už mu bude 97 let. Ovšem mnozí se rádi setkali s paní vychovatelkou Jiřinou Ježkovou (necelých 91 let), učitelkami Trajtelovou a Černockou. Nemluvě o Marii Hauserové, která se s dalšími bývalými žačkami podílí na organizaci.
Maruška, dříve Němcová, byla ve škole o rok dříve než já. Vrůstala do dění mezi nevidomými třeba tím, že se dosti brzy naučila bodové písmo. Z prostinkého důvodu, aby si mohla po zhasnutí číst. V internátě jsem s ní byla osm let, přečetla nám, je slabozraká, nejednu knížku a doprovázela na vycházkách. Po letech vystudovala speciální pedagogiku a vrátila se zase do naší školy, tehdy ještě na Veveří.
Ne vždy nám, jak jsem už psala, všem vyjde spolu prožít den v Brně, ale vždycky se najde někdo, kdo přijel prvně. Hanka Tarinová dříve Záděrová, která žije léta na Slovensku, potkala některé spolužáky i po 47 letech. Ovšem Miluška Tourková, Boženka Bízová a další nejspíš nevynechaly ani jednou!
Zda se v příštím roce potkáme v Pastoušce jako letos, či, což byla víceletá tradice, zase v Horácké Krčmě, či někde jinde, to není tak podstatné, ale, budeme-li živi a zdrávi, opět poslední sobotu v květnu 2014 na shledanou.

Eva Budzáková


Obsah

Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 14 Červenec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Jste nevidomý, nebo slepý?
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 7
Zlatý dárce
Anketa
Víte, že...
Stopy 7 – Jako dcera
Moje cesta
Zas na shledanou v Brně
Nadějné vynálezy
Automaty vyhledají spojení
Viděno srdcem
Desetitisíce za obrazy
Láska je láska
Evoluce slepců
Kanibal ho připravil o zrak
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR