Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 4 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Mé vzpomínky


Tímto příspěvkem bych ráda zavzpomínala na léta strávená na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze (nyní Konzervatoř Jana Deyla), kterou založil a po dobu třiceti čtyř let vedl nevidomý PhDr. Jan Drtina.
Na Konzervatoř jsem nastoupila v září roku 1982. Bohužel Jana Drtinu už jsem zde nezastihla, odešel do důchodu v červnu téhož roku. Za mého studia nám přednášel na výchovných koncertech o nevidomých a slabozrakých hudebnících, kteří zde působili jako pedagogové nebo se uplatnili jako výborní učitelé hudby v tehdejších lidových školách umění i jinde.
Po dobu mého studia (1982–1990) zde působil klavírní pedagog Jan Pražák, absolvent Zemského ústavu pro výchovu nevidomých v Brně, Jan Budín, a Ján Melicher, absolventi školy pro nevidomé tamtéž. Právě Jánovi Melicherovi vděčím za to, že mne ve třetím ročníku konzervatoře učil základy ladění klavírů. Byl velmi laskavý, ale přísný, a také mně osobně udělil cenné rady, které jsem v životě již mnohokrát využila.
Velmi ráda vzpomínám na svého profesora hry na klarinet Jindřicha Šidlu, jenž účinkoval v orchestru Smetanova divadla. Pro nás studenty byl velkým vzorem v pedagogické činnosti. Nemohu nikdy zapomenout na tehdejšího ředitele Konzervatoře Josefa Mikeše, s nímž jsme se probírali počátky hudební historie.
Při této příležitosti mi vytanula na mysli vzpomínka na dalšího pedagoga Tomislava Volka, který pokračoval ve výuce dějin hudby, ale hlavně vedl historickoestetický seminář, tedy i mou absolventskou práci.
Ráda vzpomínám také na léta praxe, kdy nám byla dána možnost zúčastňovat se náslechů a pedagogických výstupů v oborech, které jsme studovali. Při této příležitosti došlo k setkání s klavírní pedagožkou Libuší Drtinovou, manželkou Jana Drtiny, která tehdy vyučovala metodiku podle Klavírní školičky Zdeny Janžurové. Tenkrát jsem vůbec netušila, že se s paní profesorkou ještě někdy potkám.
Studium uběhlo a přišel start do života, s nímž mi velmi pomohli dva pedagogové. Tím prvním byl profesor Jaroslav Fantyš, který mne učil hře na kytaru, a František Malý, vyučující hru na klavír. Oba mně radili jak pracovat s žáky, abych docílila uspokojivých výsledků.
V dnešní době se na konzervatoř vracím jako vedoucí oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně, abych pořídila nahrávku ze slavnostního odhalení pamětní desky vedle sálu, která je věnována zakladateli a prvnímu řediteli PhDr. Janu Drtinovi. Jejím donátorem, za laskavého pochopení ředitelky MgA. Naděždy Ostřanské a celého vedení, je PhDr. Josef Smýkal.
K slavnostní události došlo 8. listopadu roku 2012. Zúčastnili se zástupci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rovněž příznivci a kolegové ze spřátelených škol, dokonce ředitel Konzervatoře, který ji vedl od roku 1989 do roku 2006 Mgr. Miroslav Dvořák. Kromě nich zde byli starší absolventi.
Před slavnostním odhalením pamětní desky proběhl krátký koncert nevidomých a slabozrakých posluchačů, který jako první zahájil sérii koncertů v tomto sále. Po vyslechnutí programu jsme se společně shromáždili v prostorách před sálem, aby ředitelka MgA. Naděžda Ostřanská spolu s PhDr. Josefem Smýkalem odhalili pamětní desku, což se také za zvuku famfáry podařilo. Před slavnostním aktem J. Smýkal pronesl krátký projev, v němž vyzdvihl odkaz Jana Drtiny, který zanechal nevidomým a slabozrakým hudebním pedagogům i ladičům klavírů.
V roce 2013 je v expozici Kultura nevidomých Technického muzea v Brně naplánována výstava s názvem Život a dílo Jana Drtiny. Připomeneme si 95. výročí jeho narození. Bude zahájena slavnostní vernisáží 11. března 2013 a potrvá do konce září téhož roku.
Protože nemáme ani v oddělení dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně, ale ani PhDr. Josef Smýkal dostatek materiálů o Janu Drtinovi, osobně jsem navštívila Libuši Drtinovou a poprosila ji o zapůjčení archivních dokumentů, fotografií a dalších předmětů, které bychom mohli vystavit.
Eliška Hluší


Obsah

Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 4 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace oči v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina JihlavaV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR