Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 4 Únor 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Slepý Francouz úspěšně podniká


Jednačtyřicetiletý Francouz Didier Roche přišel po nehodě v šesti letech o zrak. Nyní je úspěšným podnikatelem. Řídí řetězec restaurací nazvaný Ve tmě. Kromě toho poskytuje jeho firma lázeňské služby, a také radí jiným firmám v jejich politice týkající se postižených a pomáhá jim uskutečňovat sociálně zodpovědnou politiku.
Didier Roche se řídí přesvědčením, že „rozmanitost má v ekonomice své oprávnění“. Podnikatel využil svého handicapu jako přednosti. Není tedy nic udivujícího na tom, že jeho skupina Ethik Investment, která řídí řetězec restaurací nazvaný Ve tmě, zaměstnává z 50 procent postižené lidi. A prosperuje.
Didier Roche měl od mládí jasno, že by ve své profesi rád šel vlastní cestou. Po absolvování speciálních škol studoval informatiku. „Pak jsem rozesílal svůj životopis na nejrůznější místa, ale v duchu jsem se modlil, aby mi nikdo neodpověděl, protože už tehdy jsem toužil založit si vlastní podnik,“ svěřuje se.
Jeho přání bylo vyslyšeno a ve třiadvaceti letech si založil první firmu specializovanou na služby zrakově postiženým. Nakonec přišel do skupiny Ethik Investment, která řídí všechny restaurace s názvem Ve tmě. V roce 2009 se stal jejím generálním ředitelem.
„Zástupce ředitele pařížské restaurace je slabozraký, stejně jako hlavní manažer restaurace v New Yorku,“ uvádí Didier Roche. „Podle mého názoru musí rozmanitost existovat i v ekonomickém systému, nejen v prostředí, které jí je uzpůsobeno. Handicap je zdrojem bohatství, ve veškerém smyslu tohoto slova,“ zdůrazňuje.
Návštěva restaurací ponořených do tmy je zvlášť cenná pro vidící hosty. „Jíst v naprosté tmě umožňuje prožívat unikátní smyslové vjemy. Mluvíte ke svým sousedům, aniž byste je viděli, a prožíváte role naopak, protože tu jsou slepci, kdo vás vedou a obsluhují,“ vysvětluje Didier Roche princip, na kterém je založen obohacující zážitek.
Podobnou zkušenost chtějí dopřát svým klientům i další firmy, které chtějí využít zkušenosti francouzského podnikatele. „Četné společnosti nás žádají o pomoc při pořádání smyslových animací v úplné tmě,“ uvádí Didier Roche. Jako příklad uvádí prezentaci parfému Jeana-Paula Gaultiera či kávy Starbucks ve tmě.
red.


Obsah

Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace očí v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil  
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina Jihlava


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 4 Únor 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Podpora aktivnímu životu
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 2
Operace oči v Etiopii
Mé vzpomínky
Slepý Francouz úspěšně podniká
Kampaň chodící lidé
Stopy 2 – Mrkev a černé brýle
Chytrý a mluvící mobil
Počítadla na látce
Země nevidomých
Cesta za úplné tmy
Dvě akce
Pozvání na zahraniční dovolenou
Z nabídky Tyflo Vysočina JihlavaV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR