Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené , číslo 1, leden 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Uložil jsem do krabice
STALO SE: Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS: Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví: Jak prožívat tady a teď aneb Pryč s blbou náladou – I.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ: Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT: Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCE
Tiráž


BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vnímám, i když nevidím


V rámci zimních výletů karlovarským regionem vám doporučujeme navštívit sokolovský zámek, kde až do 8. ledna 2023 probíhá speciální výstava, zaměřená spíše na zrakově handicapované návštěvníky, s názvem „Vnímám, i když nevidím“. Jde o unikátní interaktivní výstavu kreativní tvorby žáků výtvarného oboru ZUŠ v Sokolově, Březové a Kynšperku nad Ohří. Nabídka této akce byla pro nás velmi lákavá, a tak se jí ve čtvrtek 1. prosince zúčastnily na dvě desítky zrakově postižených klientů obou partnerských organizací, tedy SONS i TyfloCentra Cheb a Karlovy Vary.
Pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové dostávají její žáci praktickou možnost tvořit různá umělecká dílka, kde ani jejich nápaditost nezná mezí! Inspirací či námětem k této haptické výstavě je prostorové vnímání, kde můžete vnímat objekty nejen zrakem, ale více smysly. Dlužno dodat, že právě z těchto důvodů navštívila paní učitelka se svými žáky i „Neviditelnou výstavu“ v Praze, kde mj. načerpali i další praktické rady a zkušenosti. Z pohledu výtvarníka je velmi důležité a nezbytné detailní pojetí jeho prostorového vnímání pro samotnou tvorbu uměleckého díla.
Vystavena je tu více jak stovka exponátů, převážně zhotovených z keramiky. Dát dohromady takové množství výtvarných děl trvalo žákům více jak šest let tvůrčí práce. Touto výstavou nás provázela nejen paní učitelka, ale i její žáci, kteří nám své výrobky nejen představili, mnohdy nám byli nápomocni i radou při orientaci ve spleti některých prstových labyrintů a bludišť, zároveň nám přiblížili i samotný průběh zhotovení daného keramického dílka.
U vchodu na nás čekal zajímavý, pro nevidomé nelehký úkol! Na prvním stolku byla vystavena keramická plastika hlavy mrože, ryby a hada. V jejich chřtánu jsme, místo jazyka, museli najít a rozluštit postupně tři různá sousloví, napsaná či vyrytá reliéfní latinkou. U hada bylo napsáno „Zavři oči“, u mrože šlo o text „Vnímej smysly“ a u ryby byl text „Zapomeň na nesmysly!“ Poté jsme měli možnost navštívit „Temnou síň“, kde jste si v absolutní tmě mohli osahat z keramiky vymodelované emotikony – smajlíky. Kromě jiného jste si zde mohli hmatem prohlédnout různé sošky či abstraktní dílka, vystaveno tu bylo i několik tvarů keramické obuvi s dírkami pro uvazování tkaniček. Posléze jsme se vydali za jednotlivými, leč i trochu ostýchavými žáky, na prohlídku jejich vlastní tvorby. Obdivovat jste tu mohli plastiky různých geometrických tvarů s prstovými labyrinty, kde jste měli vždy za úkol dojít do určeného cíle a najít „poklad“! Osahat jste si tu mohli také keramické plastiky různých zvířat či ptáků, zajímavé bylo i ztvárnění společenských her, jako jsou hrací kostky, piškvorky, kopaná či solitér, bez zajímavosti nebyly ani plastiky s kuličkovými uličkami. Velmi nás zaujalo velké keramické srdce s vytvarováním příchozí aorty a vstupními otvory pro tepny a cévy včetně vyznačení jednotlivých komor a síní.
Kromě mnoha keramických plastik došlo samozřejmě i na další hmatové, ale i čichové prvky. Mezi ně patřil např. velký a hluboký kapsář, kdy jste měli za úkol postupně rozpoznat, co se v něm nachází. Opodál na nás čekaly keramické vázy vyrobené s důrazem na rozličnost zpracování jejich povrchu, zde jste měli určit, o jaké obiloviny či luštěniny jde. V obdobných vázách tu byly k osahání i rozličné druhy jehličí i listí a větviček stromů s jejich šiškami. Našim zvídavým prstům neunikly ani ořechy, žaludy či bukvice nebo kaštany s jejich pichlavou slupkou. Čichem jste měli rozpoznat koření či pochutiny, používané v naší domácnosti. Nechybělo tu ani hmatové pexeso s určením dvojic různých druhů povrchů a textilií.
K vidění či k haptické prohlídce je tu exponátů samozřejmě mnohem více, dvouhodinová prohlídka nám na to nestačila! Pro nás nevidomé to byl však doslova „hmatový ráj“, kde si naše prsty opravdu přišly, jak se říká, na své! Velmi oceňujeme jak nápaditost i způsob zpracování jednotlivých exponátů, tak i samotný zájem těchto „mladých výtvarníků“ poznat blíže problematiku zrakově postižených!

Emil Miklóš


Obsah

ÚVODEM: Uložil jsem do krabice
STALO SE: Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS: Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví: Jak prožívat tady a teď aneb Pryč s blbou náladou – I.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ: Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT: Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 107, číslo 1, leden 2023
Obsah:
ÚVODEM
Uložil jsem do krabice
STALO SE
Přehledně
Změna na místě šéfredaktora Zory
LIDÉ KOLEM NÁS
Své první instrumentální skladby jsem složil už jako starší žák (Nikita Ivanovič Kornijenkov)
POVÍDKA (PO)VÁNOČNÍ
Bylo mi tehdy třináct – 2. část
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace ze Sociálně-právní poradny 1/2023
O čem se moc nemluví - Jak prožívat tady a teď – I. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Vnímám, i když nevidím
ZDRAVÍ
Jak se projevuje a léčí anémie z nedostatku železa?
SPORT
Střelecké šampionáty a poháry 2022
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR