Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 14 Červenec 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Co na světě mám rád, nedám si brát,
STALO SE: Cena Zaměstnavatel bez bariér 2018 zná své vítěze
Vodicím psům se nedařil pouze aport špekáčků
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
Doteky státnosti, labyrintem dějin českých zemí
LIDÉ KOLEM NÁS: Profesorka Světluše Heese-Solarová čte Zoru osm desítek let
Pohodový tandem z KTN
Z mého života s hendikepem
ZORA RADÍ: Zvukové cesty - výpravy, při kterých si pod nohy vidět nemusíte
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Boty jsou starší než Stonehenge
Afričtí Dogoni: zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?
ZDRAVÍ: Co víme o kmenových buňkách?
Kronika medicíny, část 8. – umění lékařů starověkého Říma
KULTURA: Zveme vás do divadla
SPORT: Evropa Anny Paulusové
INZERCE

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 14 Červenec 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Co na světě mám rád, nedám si brát
STALO SE
Cena Zaměstnavatel bez bariér 2018 zná své vítěze
Vodicím psům se nedařil pouze aport špekáčků
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
Doteky státnosti, labyrintem dějin českých zemí
LIDÉ KOLEM NÁS
Profesorka Světluše Heese-Solarová čte Zoru osm desítek let
Pohodový tandem z KTN
Z mého života s hendikepem
ZORA RADÍ
Zvukové cesty: výpravy, při kterých si pod nohy vidět nemusíte
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Boty jsou starší než Stonehenge
Afričtí Dogoni: zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?
ZDRAVÍ
Co víme o kmenových buňkách?
Kronika medicíny, část 8, umění lékařů starověkého Říma
KULTURA
Zveme vás do divadla – Národní divadlo Brno
SPORT
Evropa Anny Paulusové
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR