Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabijačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v Olomouci


Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!


Jistě jste s potěšením zaznamenali, že obal léčivých přípravků je opatřen názvem v Braillově písmu. Tuto povinnost stanoví zákon o léčivech. V souvislosti s touto povinností se však na SONS již v roce 2011 obrátila společnost Boiron CZ, s. r. o., která kromě jiných léčivých přípravků vyrábí a distribuuje i jednosložková homeopatika. Tyto přípravky se prodávají v tak malých tubičkách, že by se na ně popis v Braillově písmu opravdu nevešel. Proto bylo třeba nalézt způsob, jak i u těchto výrobků zajistit, aby nevidomý zákazník měl možnost výrobek s braillským popiskem získat. Ve spolupráci SONS a firmy Boiron bylo nakonec nalezeno řešení, které posléze svým rozhodnutím posvětil, a tím také zaručil Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Většina jednosložkových homeopatických přípravků patří k těm, které v lékárnách nebývají běžně skladem a obvykle se objednávají pro konkrétního pacienta. Pokud při této objednávce vyslovíte přání, že chcete dostat výrobek Braillovým písmem označený, je třeba to sdělit tomu, u koho výrobek objednáváte. Povinností výrobce je k výrobku dodat i obálku braillsky označenou, do níž může být výrobek vložen. Společnost se zavázala dodat žádanou obálku do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky.
Kromě toho, že o této výjimce bude SONS informovat všechny zrakově postižené, ke kterým naše informační kanály dosáhnou, budou o ní uvědoměni i lékárníci. Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud se setkají s nevidomým poptávajícím jednosložkové homeopatické přípravky, sami mu možnost dodání přípravku v označené obálce nabídnou.

Luboš Zajíc


Obsah

Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabijačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v Olomouci


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 6 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabíjačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v OlomouciV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR