Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabijačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v Olomouci


Za historií Třebíče


V úterý 19. února 2013 se dvacítka členů a členek třebíčské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých vypravila do nejvzdálenější historie svého města – do doby, kdy byl uprostřed lesů budován benediktinský klášter v Třebíči. To se psal rok 1101… Průvodcem na této cestě historií nám byla osoba nejpovolanější, čestný občan města Třebíče, pedagog a historik PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
Celý svůj život zasvětil zejména regionální historii Třebíče. Ve svém díle se zabývá historickým zpracováním židovského osídlení Třebíče, a to historií vzniku, rozkvětu i úpadku židovské čtvrti. Zásluhou své mravenčí práce a znalostem přiblížil veřejnosti i dobu vzniku benediktinského kláštera a dobu budování baziliky sv. Prokopa.

Díky jeho zajímavému a bezprostřednímu vyprávění jsme se seznámili nejen s tím, co je psáno v historických knihách, ale i se zajímavostmi a pikantnostmi ze života zakladatelů kláštera, ze života zdejších opatů a také s dobou, kdy začala být budována třebíčská bazilika. Na závěr nám PhDr. Fišer ochotně odpovídal na naše dotazy a podepsal se do knih, jichž je autorem a které si účastníci besedy s sebou přinesli.

Protože se všem jeho vyprávění moc líbilo, požádali jsme ho, aby se na podzim mezi nás opět vrátil a mohli jsme poznat další část zajímavé třebíčské historie.

Rádi bychom i touto cestou ještě jednou poděkovali panu PhDr. Fišerovi za krásné a nevšední odpoledne, které nám připravil a popřáli mu hodně zdraví a sil do jeho další práce.

V. Vacek


Obsah

Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabijačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v Olomouci


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 6 Březen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Penzijní reforma
Vzpomínka na brněnského filozofa
Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!
Stopy 3 – Naše první přímá volba prezidenta
Od čepice po tulipán
Za historií Třebíče
Vesnická zabíjačka
Levné česky mluvící hodiny
Miminko jako socha
Výstavní zavzpomínání
Pouť do říše slepoty
Na procházku po Brně
Mistrovství v OlomouciV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR