Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 3 únor 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Tituly a sebevědomí
STALO SE: Přehledně
SONS daruje knihy Bangladéši
LIDÉ KOLEM NÁS: Jihočeši jsou prý šikovní, vynalézaví i podnikaví
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2021
V Česku propuká epidemie nespokojenosti. Lidem dochází trpělivost
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino!
Přístupnost e-shopů pro zrakově postižené – výzkum k bakalářské práci
Osobnosti mezi námi aneb slavní se zrakovým postižením
ZDRAVÍ: Pohledem do očí odhalí civilizační choroby
Dokážou se naše zuby samy obnovovat?
KULTURA: Co, jak a kde si půjčujeme
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
Tiráž


Osobnosti mezi námi aneb slavní se zrakovým postižením


Možná jste to ani netušili, ale jedno mají následující historické osobnosti společné – zrakové postižení. Schválně, o kom z nich jste kdy přemýšleli jako o člověku s postižením?

Homér, řecký básník starověku, a bájný věštec Theirésias
Jednou ze známých osobností se zrakovým postižením byl Homér, tvůrce nejstarších řeckých eposů Ilias a Odyssea. Příběhy z jeho eposů přebraly během let stovky autorů, objevují se v dílech starověku, středověku i v knihách a dramatech dnešních spisovatelů. Dodnes nevíme, kdy se přesně Homér narodil a kde. Nejčastěji se udává, že jej porodila matka Kreitheis ve Smyrně na maloasijském pobřeží a že jeho život se odvíjel v období konce osmého století před Kristem. V antice jej často vyobrazovali jako slepého starce, i když nikdo neznal jeho pravou podobu.
Dalším slepým starcem byl bájný Theirésias, věštec z řeckých bájí a pověstí. Zmínky o něm se dochovaly v několika řeckých bájích a Sofokles jej zařadil jako postavu do svého slavného díla Antigona. Dnes se po něm jmenuje středisko Teiresias, které při Masarykově universitě v Brně pomáhá studentům s handicapem absolvovat vysokoškolské studium.

Jan Žižka z Trocnova, husitský vojevůdce
Historie Evropy zná několik Čechů, kteří se do ní neodmyslitelně zapsali. Ale jestli celá Evropa před nějakým Čechem přímo trnula hrůzou, tak to byl určitě Jan Žižka z Trocnova, husitský hejtman. Ve dvanácti letech přišel o jedno oko, o jeho mládí toho však jinak příliš nevíme. Původně nevýznamný zeman se za krále Václava IV. stal jedním z nejmocnějších mužů země. Nakonec stál v čele českých a husitských vojsk proti dvěma křížovým výpravám.
Proti té druhé v roce 1422 u Havlíčkova Brodu již vedl husity jako nevidomý vojevůdce – v roce 1421 při obléhání hradu Rábí mu tříska ze stromu vypíchla i druhé oko a následkem toho pravděpodobně zcela oslepl, či měl jen zbytky zraku. Jeho válečné umění však díky jeho houževnatosti neutrpělo a do své smrti roku 1424 svedl s husity mnoho vítězných bitev. Traduje se, že si nechal svými pobočníky dlouze vyprávět, jaký je v místě boje terén, a tak byl schopen i bez zraku určit kde rozložit tábor a kudy vést útok na nepřítele.

Jan Lucemburský, český král
Vraťme se v českých dějinách o pár století zpátky k nástupu rodu Lucemburků na český trůn. Říkali mu Král cizák a ve starých filmech můžete vidět scény, kdy kvůli němu zatemňovali místnost. Ano, byl to Jan Lucemburský, manžel Elišky Přemyslovny, otec Karla IV. a hrdina, který v bitvě u Kresčaku zcela nevidomý prohlásil: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ Jeho zraková vada byla dědičná, i jeho otec císař Jindřich VII. byl krátkozraký a snad i šilhal. Bratři Jindřicha VII., Walram a Balduin Trevírský, byli také krátkozrací.
Záznamy z kronik uvádí, že Jan při cestě z křížového tažení na Litvu roku 1337 přestával vidět na pravé oko. Nakonec o něj, ve svých 41 letech, šarlatánským léčením přišel. O dva roky později se králův zrak opět zhoršuje. Odjíždí proto do Montpellieru na jih Francie, aby dal léčit neduh druhého oka. Ani věhlasní lékaři na jihu Francie však nevěděli, jak tuto nemoc léčit a král brzy ztratil zrak úplně. Dnes se domníváme, že se jednalo o silnou krátkozrakost v kombinaci se zeleným zákalem. I jako nevidomý zůstal Jan významnou evropskou osobností. Zemřel v boji u Kresčaku, bez zraku, brzy po své památné větě. Nechal se přivázat mezi dva rytíře a společně vyrazili doprostřed bitvy, na smrt.

Galileo Galilei, renesanční astronom, fyzik a filosof
Kdo by neznal slavnou Galileiho větu: „A přece se točí!“ Málokdo však už ví, že ji Galileo vyslovil již zcela nevidomý. V posledním roce svého života oslepl. Traduje se, že jeho slepotu způsobilo pozorování slunce dalekohledem. Galileo byl první, kdo vyvrátil hypotézu, že sluneční skvrny jsou planety mezi zemí a sluncem. Podařilo se mu také zjistit rychlost otáčení slunce kolem své osy, které vypočítal právě díky pozorování slunečních skvrn. Sledování slunce pomocí dalekohledu jeho zraku zaručeně nebylo prospěšné. Dnešní vědci se však domnívají, že Galileova ztráta zraku byla způsobena spíše kombinací šedého a zeleného zákalu.

Georg Friedrich Händel a Johan Sebastian Bach, velikáni hudby
V 18. století byla léčba šedého nebo zeleného zákalu stále na úrovni středověku. Všichni znají díla těchto dvou barokních hudebních velikánů, málokdo však ví, že tito dva skladatelé byli v podstatě oslepeni stejným mužem, jistým Chevalier John Taylorem. V této době se primitivní operace očí prováděly na poutích a tržištích takzvanými „píchači zákalů“. Již v Babylónii, 2000 let před Kristem si lidé všimli, že v zornici je při zákalu něco šedivého a pokud se do toho lehce píchne, zapadne to do sklivce a člověk pak lépe vidí.
Často se však operace nepovedla a lidé přišli o zrak úplně. Proto tehdejší oční lékaři hned na druhý den odcestovali z města na jiné trhy. Händel bojoval o zrak dva roky, než úplně oslepl. Bylo to osm let před jeho smrtí. Své práce se však nevzdal a komponoval dál za pomoci asistenta. Johan Sebastian Bach oslepl až na konci svého života, rok před smrtí.

Jaroslav Ježek, český hudební skladatel
Někdy si talent prostě prosadí svou, a to za každou cenu. Příkladem může být slavný hudební skladatel Osvobozeného divadla Jaroslav Ježek. Brzy po narození oslepl na jedno oko a druhé bylo stiženo šedým zákalem. Po nemoci středního ucha byl dokonce nedoslýchavý. Otec jej nakonec z obecné školy nechal přeložit do školy slepecké, kde se projevila jeho vášeň k hudbě. Starší piano, které mu otec koupil, se stalo jeho novým světem. Na konzervatoři překvapil přijímací komisi neobvyklým improvizačním talentem a byl přijat i přes zjevný handicap.
Ježek dokázal improvizovat na zadanou tóninu a vytvořit během chvilky zadaný žánr, což bylo nevídané. Po studiu konzervatoře získal stipendium na studijní pobyt v Paříži, kde objevil jazz a moderní skladbu. Po návratu do Prahy se setkal s Voskovcem a Werichem, kteří jej oslovili s tvorbou hudby pro jejich představení. Trojice bavila diváky až do roku 1938, kdy byli nuceni společně emigrovat do USA před fašistickou okupací. Jaroslav Ježek se však z USA již nevrátil, zemřel během války v roce 1942.
Martin Mišík, zdroj: lideodvedle.czObsah

ÚVODEM: Tituly a sebevědomí
STALO SE: Přehledně
SONS daruje knihy Bangladéši
LIDÉ KOLEM NÁS: Jihočeši jsou prý šikovní, vynalézaví i podnikaví
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2021
V Česku propuká epidemie nespokojenosti. Lidem dochází trpělivost
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino!
Přístupnost e-shopů pro zrakově postižené – výzkum k bakalářské práci
Osobnosti mezi námi aneb slavní se zrakovým postižením
ZDRAVÍ: Pohledem do očí odhalí civilizační choroby
Dokážou se naše zuby samy obnovovat?
KULTURA: Co, jak a kde si půjčujeme
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 3 únor 2021
OBSAH
ÚVODEM
Tituly a sebevědomí
STALO SE
Přehledně
SONS daruje knihy Bangladéši
LIDÉ KOLEM NÁS
Jihočeši jsou prý šikovní, vynalézaví i podnikaví
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 02/2021
V Česku propuká epidemie nespokojenosti. Lidem dochází trpělivost
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Náš rodný jazyk musí skousnout neuvěřitelné věci. Bojuj, češtino!
Přístupnost e-shopů pro zrakově postižené – výzkum k bakalářské práci
Osobnosti mezi námi aneb slavní se zrakovým postižením
ZDRAVÍ
Pohledem do očí odhalí civilizační choroby
Dokážou se naše zuby samy obnovovat?
KULTURA
Co, jak a kde si půjčujeme
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR