Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Roční předplatné činí 240 Kč

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis Zora Číslo 5 březen 2011

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Již 20 let nezavíráme oči (3)
Nová cvičná kuchyně
Docent Ján Grega pětasedmdesátníkem
Nevidomí v Africe
Unikátní operace
Koho potkáváme: Viktor
Rozhovor s Ilonou Fryčovou
Soutěže ve čtení a psaní
Navigátor šílených prstů
Výstava v Boskovicích
Možná sdělení 2
Opět literární soutěž
ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
Zimní výlet na Bradlo
INZERCE


Výstava v Boskovicích


I vy se můžete nechat unést vlastní představivostí a fantazií,
když navštívíte tuto výstavu Rudiho Lorenze. Voda, lodě, ponorky.
To jsou stěžejní momenty celé výstavy. Vyplouváme, zvedáme kotvy.
I tak by se dalo charakterizovat výjimečné umění Rudiho Lorenze,
které je k vidění v muzeu Boskovicka. A naši členové OO SONS
Blansko byli u toho. Vernisáž výstavy proběhla 10. února.
Výstava slibuje nevšední zážitek. Těšit se můžete na celou řadu
obrazů, reliéfů a plastik, jimž autor dává tajuplná jména, jako
například Moře tří lahví, Chytání zralých ryb, Cigaretová loď,
Salonek anglické hradní stráže atd. Zcela jistě zaujme i kytara
krásného Elvise, Kytara s dlouhým krkem. Pozastavíme se u Kříže v
krajině s pěti skalami, já stála dlouho u Poslední večeře Páně.
Mnohým se líbila Tančící jeansová princezna, shluk byl u Podrobné
mapy Šumavy. Ale to jsem vyjmenovala jen zlomek děl, která jsou k
vidění na této výstavě.
A tak přiměte pozvánku i vy. Výtvarné objekty, které jsou
zpracovávány nejčastěji v kombinaci dřeva a kovu evokují různé
fantazijní obrazy, ale některé jsou i ozvučeny.
Výstava v muzeu Boskovicka potrvá do 31. března 2011.
Mgr. Rudi Lorenz se narodil 10. března 1945 v Žilině. Vystudoval
Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové. V r. 1999 promoval na PF VŠP v Hradci Králové a
získal akademický titul magistr. Nyní se věnuje převážně volné
tvorbě - malba, drobná plastika, reliéfy.
Význam činnosti Rudiho Lorenze je zcela výjimečný hlavně v
oblasti estetické výchovy nevidomých a zkvalitnění jejich života.
Autor se soustřeďuje především na hapestetiku - vnímání
uměleckého díla hmatem.
Rudi Lorenz intenzivně pracoval na projektu "Výtvarný dialog
profesionálního výtvarníka s nevidomou mládeží". Uspořádal mnoho
výstav doma i v zahraničí, a během výstavních akcí organizoval
setkávání handicapované mládeže s mládeží nepostiženou. Vedl
výtvarné kurzy v Rakousku i Česku zaměřené na samostatnou tvorbu
a výchovu k rozvoji estetického vnímání nevidomých a
slabozrakých. Teoreticky zpracoval osnovy pro výuku výtvarné
výchovy pro nevidomé, vyrábí pro ně i hračky a metodické pomůcky.
Působí rovněž osvětově - pořádá besedy a přednášky.
Jeho díla jsou nevidomými i slabozrakými dětmi a mládeží
přijímána velmi dobře, takže např. rakouské ministerstvo
životního prostředí, mládeže a rodiny část jeho haptických
intarzií, vystavených ve Vídni roku 1993, zakoupilo jako
"umělecko-terapeutickou učební pomůcku" k povznesení života
zrakově postižených dětí a k pedagogickému využití obrazů jako
herního, kombinačního a verbálního dopňku.
Kladný ohlas v odborném tisku, v médiích i u naší a zahraniční
veřejnosti svědčí o kvalitách výtvarné a metodicko-pedagogické
tvorby Rudiho Lorenze, v níž je nutno podtrhnout zejména její
humanistický aspekt, díky jemuž toto dílo přesahuje rámec naší
republiky.
Český spisovatel Miroslav Skála kdysi o Rudi Lorenzovi napsal:
"Kus chlapectví si dokáže málokdo uchovat až do věku dospělého,
ač by si to velmi příl. Rudimu Lorenzovi se to podařilo. A může
jím obdarovávat i ostatní. Prohlídku jeho díla bych naordinoval
každému jako lék proti kornatění duše."

Rek


Obsah

Již 20 let nezavíráme oči (3)
Nová cvičná kuchyně
Docent Ján Grega pětasedmdesátníkem
Nevidomí v Africe
Unikátní operace
Koho potkáváme: Viktor
Rozhovor s Ilonou Fryčovou
Soutěže ve čtení a psaní
Navigátor šílených prstů
Výstava v Boskovicích
Možná sdělení 2
Opět literární soutěž
ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
Zimní výlet na Bradlo
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 95. Číslo 5 březen 2011
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktoři: Dana Kudlová a Jiří Kolda
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- KčV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR