odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

Upozornění: informace zde uvedené jsou primárně určeny odborné veřejnosti, tedy projektantům, pracovníkům stavebních úřadů a pod.;

Úpravy pro zrakově postižené na pozemních komunikacích a na železnici

Zásady a principy orientace bezpečného a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých lidí

Systém akustického vedení a informací

Informační systémy

Vybavení staveb

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.