odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS -> Materiály k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě -> Zásady zajišťující užívání výtahů a eskalátorů nevidomými
Zásady zajišťující užívání výtahů a eskalátorů nevidomými

Na přípravě a projednání těchto zásad se podíleli:
Česká asociace výrobců výtahů
České sdružení pro výtahovou techniku Praha
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Vydala:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Praha listopad 2002

Kontaktní osoba:
Mgr. Viktor Dudr
tel.: 221 462 442
e-mail bariery@sons.cz

Následující zásady zajišťují samostatné a důstojné užívání výtahů a eskalátorů nevidomými osobami. Pro tuto skupinu uživatelů se provádějí akustické a hmatné opatření.

 1. Akustická opatření ve výtahu
  1. Příjezd kabiny výtahu do patra musí být v příslušném patře oznámen akustickým tónem vně kabiny.
  2. Příjezd kabiny výtahu do patra bude v kabině oznámen hlasovou frází, která musí obsahovat identifikaci příslušného patra. Na patře, v němž je východ z objektu, doporučujeme, aby hlasová fráze obsahovala také tuto informaci. V orientačně jednoduchých objektech doporučujeme do fráze přidat stručný popis trasy od výtahu k východu.

 2. Hmatná opatření ve výtahu
  1. Všechny ovládací prvky výtahu umístěné uvnitř kabiny musí být označeny reliéfním písmem nebo symboly a Braillským písmem. Hmatné označení musí být umístěno v bezprostřední blízkosti příslušného ovládacího prvku. U vodorovně uspořádaných ovladačů se hmatné označení umisťuje nad a pod příslušný ovládací prvek. Patro, v němž je východ z objektu, se navíc označuje reliéfním a Braillským písmenem "v". Ovladač pro zvonek se označí Braillským písmenem "z" a reliéfním symbolem zvonku. Tlačítko stop a tlačítko telefonu pro oboustrannou komunikaci se označí analogicky.
   Hmatné označení se připouští umisťovat i na aktivní část ovladače za podmínek stanovených vyhláškou č. 369/2001 Sb.
  2. Všechny přivolávací prvky výtahu umístěné v jednotlivých patrech musí mít příslušné označení patra reliéfním a Braillským písmem. Patro, v němž je východ z objektu, se navíc označuje reliéfním a Braillským písmenem "v".
  3. Do kabiny výtahu doporučujeme umístit informaci v Braillském písmu o maximální nosnosti výtahu. Tuto informaci se doporučuje umístit do blízkosti ovládacích prvků.
  4. Ovládací prvky musí být hmatem rozeznatelné, tj. musí vystupovat nebo být zapuštěné vzhledem k podložce min. 1 mm. Ovládání takzvanými senzory je nepřípustné.

  pozn.: u Braillova písma se musí použít standardní sazba písma se standardní roztečí, průměrem a výškou bodů.

 3. Eskalátory a pohyblivé chodníky
  1. Pohyblivé chodníky a schody musí být osazovány dálkově ovládanými majáčky s hlasovou frází, které se aktivují povelem č. 2 z vysílačky nevidomého. Hlasová fráze majáčku informuje o aktuálním provozním chodu, proto musí být majáček připojen k řídící jednotce pohonu. Všechny fráze tohoto majáčku musí být uvedeny trylkem typu "CINK". Majáčky se umísťují nad vstupní hranu pohyblivé soustavy do osy vstupu a výšky max. 4 m. Výstupní hrana pohyblivého zařízení s jednosměrným provozem se majáčkem neosazuje.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.