odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS -> Materiály k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě -> Zásady pro úpravu a umisťování informačních štítků ve slepeckém písmu na označníky zastávek MHD, zastávek linkových (meziměstských) autobusů a odjezdových stání v autobusových nádražích
Zásady pro úpravu a umisťování informačních štítků ve slepeckém písmu na označníky zastávek MHD, zastávek linkových (meziměstských) autobusů a odjezdových stání v autobusových nádražích

schválená verze srpen 2001

Určeno:

I. Úvodem

Informace v dopravě ve formě dostupné nevidomým a slabozrakým cestujícím jsou jedním z kroků ke zpřístupnění této služby. Jednou z možností jsou informační štítky ve slepeckém Braillově písmu umístěné na vhodném místě označníku zastávky. Pro dosažení maximální účinnosti tohoto opatření je určeno toto doporučení. Došlo k němu po vzájemných konzultacích Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. - Autobusy, o.z. a firmy Značky Praha s.r.o..

II. Úprava a obsah štítků

 1. Pro zastávky MHD bude štítek obsahovat:

   První řádek:
   název zastávky (např.: I. P. Pavlova). U delších názvů je třeba užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu (např. Poliklinika Budějovická R Pol. Budějovická, ale také Litochlebské náměstí R Litochlebské nám. apod.).

   Druhý řádek (popř. další třetí a čtvrtý řádek):
   směr provozu zastavujících linek se zaměřením na denní a noční provoz v těchto alternativách :

   1. jsou provozovány pouze denní linky
    d: (stručná směrová specifikace)
   2. jsou provozovány denní i noční linky ve shodném směru
    d + n: (stručná směrová speifikace)
   3. jsou provozovány pouze noční linky
    n: (stručná směrová specifikace)
   4. jedná-li se o zastávku určenou pouze pro výstup, pak místo směrové specifikace bude uvedeno "výstupní", např.
    d + n: výstupní
    Příp. další řádek (max: celkový počet řádků 4):
   5. denní a noční linky mají odlišnou směrovou specifikaci n: (stručná směrová specifikace)

   Směrová specifikace bude vytvářena dle následujících zásad (seřazených dle významnosti):

   • ve vztahu ke stanici metra u převážně napájecích linek
   • ve vztahu k obecně známější oblasti či lokalitě
   • ve vztahu k centru města (z centra, do centra)

 2. Pro zastávky linkových (meziměstských) autobusů bude štítek obsahovat:

   První řádek:
   název zastávky, U delších názvů je třeba obdobně užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu.

   Druhý, případně další řádek:
   l: nejstručnější směrová specifikace (např. do Prahy, z Prahy),
   l: výstupní (u zastávek určených pouze pro výstup)

 3. Pro odjezdová stání v areálech autobusových nádraží bude štítek obsahovat:

   První řádek:
   název nádraží ( u delších názvů je třeba obdobně užívat zkratky a to přednostně na začátku názvu ) a jsou-li stanoviště číselně označena, pak se za názvem nádraží uvede bez jakékoliv další informace číslo stanoviště (např. Florenc 15).

   Druhý řádek:
   druh zastavujících linek d, n, l a druh zastávky z hlediska odbavování cestujících (nástup, výstup), buď. : l: nástupní nebo l: výstupní

III. Hlavní zásady pro výrobu a umísťování štítků:

 1. Rozměr textového pole informačního štítku bude max. 150 x 50 mm, rozměr vlastního štítku je odvislý od detailního technického provedení, šíře volného okraje od písma musí být alespoň 5 mm. Textové pole může obsahovat max. 4 řádky, do každého z řádků lze umístit nejvíce cca 20 znaků, proto je vhodné a potřeba užívat u delších názvů vhodné zkratky. V textu na štítcích se užívají zásadně pouze malá písmena bez ohledu na pravidla českého pravopisu (tzn. i v názvech apod.)
 2. Ve všech případech se použije běžná sazba slepeckého Braillova písma bez jakýchkoli stranových úprav! Výrobce slepecké sazby musí pro montáž štítku označit levý horní okraj každého štítku. Označení musí zůstat znatelné i po vystřižení jednotlivých štítků z fólie. Na rubovou stranu plechového štítku musí výrobce nalepit štítek papírový s klasickým písmem a identickým obsahem. Informace v Braillově (lícová strana) i klasickém (rubová strana) písmu budou čitelné (zleva doprava a shora dolů) při otáčení štítku podle svislé osy.
 3. Štítek se umísťuje zásadně na pravou boční stranu sloupku (stojiny), event. skříně - při pohledu ve směru projíždějícího vozidla - tzn. na stranu odlehlou od nástupní hrany do vozidla a to ve výšce spodního okraje textového pole min. 120 cm, resp. výšce horního okraje textového pole max. 150 cm nad pochozí plochou.. Štítek se umísťuje pro čtení shora dolů.
 4. Potenciálním dodavatelem vysázených matric pro výrobu štítků je Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana, tel.: 222 211 160, Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1.
 5. Pokud je štítek plechový, budou začištěné hrany a jeho upevnění bude umožňovat výměnu při aktualizaci údajů. Štítek je možno umísťovat do speciálně vytvořeného rámečku, který však nesmí zhoršovat podmínky pro čtení. Minimální volný okraj mezi rámečkem a textem musí být alespoň 5 mm.
 6. U dočasně rušených označníků zastávek je možno informační štítek "zaslepovat" samolepící fólií (přelepkou) s textem např. "dočasně zrušeno". Tyto přelepky mohou být objednány u výrobce štítků, případně mohou být zhotoveny svépomocí na slepeckém psacím stroji.

Na přípravě, projednání a schválení těchto zásad se podíleli:
SONS ČR - Mgr. Dudr, Petr Novák
Dopravní podnik hl. m. Prahy - Autobusy - ing. Špitzer, ing. Holejšovský
Značky Prahy s.r.o. - ing. Hajoš

V Praze dne 2. srpna 2001

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.