Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 17 Září 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Uctili jsme památku prof. A. Klara
Sportující právník
Oáza dovršuje dvacítku
Špičkový oční lékař
Nevidomý soudce
Stopy 9 – Poprvé v nemocnici
Vzpomínka na spisovatelku
Barvy poznává rukama
Primáš muziky Falešnica
Ostravská maketa
Vrchotovy Janovice
Kostelecký zámek
Stezka značená Braillem
1500 kilometrů za 77 dní
Černobílé problémy
Inzerce


Vrchotovy Janovice


Zámek Vrchotovy Janovice se nachází ve stejnojmenném městyse v okrese Benešov, konkrétně nedaleko Olbramovic a Votic. Dostanete se do nich za slabou hodinku jízdy z hlavního města. Patří mezi zajímavé památky, které jsou výborně připraveny na návštěvu zrakově postižených návštěvníků. Umožňují tu dotykovou prohlídku, kdy informace průvodce doplňují hmatové a prostorové pocity i dojmy.
Zámek a park ve Vrchotových Janovicích nyní patří pod správu Národního muzea v Praze. Je to místo, kde prožila život baronka Sidonie Nádherná z Bohutína (1885–1950), mecenáška a organizátorka kulturního života, jež je v přilehlém zámeckém parku s některými dalšími členy rodiny pohřbena (její ostatky sem byly v roce 1999 přeneseny z Anglie, kam se vystěhovala v roce 1949).
Nádherná na zámku provozovala umělecký salón. Vrchotovy Janovice byly místem setkávání předních osobností tehdejšího kulturního a politického života. Jezdili sem Karel Čapek, Alice Masaryková, Adolf Loos či Max Švabinský. Navštěvovali ji zde ale především dva osudoví muži jejího života – rakouský žurnalista a dramatik Karl Kraus a básník Rainer Maria Rilke, jimž byla přítelkyní a múzou. Kraus navštěvoval Nádhernou v Janovicích po dvacet let, Rilke byl na zámku nejspíš třikrát.
Více o této výjimečné ženě a jejích hostech se dozví návštěvníci díky expozici Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice. O životě šlechty si udělají představu z expozice Společnost v Čechách v 19. století. Samostatná je prohlídka výstavy České zvonařství.
Okolní krajinářský park má rozlohu 16,5 hektaru. Vyvíjel se 200 let a zásluhu na něm mají osvícení majitelé, např. František Arnošt ml. hrabě z Vrtby, Josef Vratislav, hrabě z Mitrovic či Karel a Sidonie Nádherní z Borutína. Pro tvorbu parku si vybrali nadané architekty – jakým byl např. Camillo Schneider.
Svou plochou patří toto území k menším zámeckým parkům. Díky harmonii, která v něm panuje, kráse, schopnosti zapůsobit a díky příběhům, které ukrývá, je však jedním z nejobdivovanějších parků v Čechách. Při procházce mezi vzácnými stromy návštěvník přechází přes kamenné můstky. Nabízí se mu i posezení na některé z laviček, nebo dokonce u kamenného stolu Jana Nádherného. Může také postát a na chvíli se zamyslet u náhrobků na hřbitůvku Nádherných.
Pro zrakově postižené není připravena speciální expozice, ale komentované prohlídky zámku a procházky parkem, při nichž návštěvníci různými smysly, zejména sluchem a hmatem, poznávají zdejší historii i současnost. Průvodce vypráví a skrze hmatové a prostorové pocity i dojmy, které vyvolávají vůně, zprostředkovává možnost seznámit se s dějinami tohoto zajímavého místa, setkat se s lidmi, kteří tu žili.
Prohlídky pro nevidomé a slabozraké se konají v rámci běžné otevírací doby. Je třeba se na ně objednat minimálně týden předem. Jsou určeny pro skupiny i jednotlivce, trvají jednu hodinu. Do zámku je možné vstoupit s vodicím psem.
Zdravotně postižení a jejich doprovod mají vstup do zámku zdarma. Zámek je ještě v září otevřen o víkendech: v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Mimo sezónu od října do dubna bude budova zámku uzavřena, celoročně však zůstává přístupný zámecký park. Jeho brány jsou otevřené celý týden od 8 do 19 hodin.
email: vrchotovy_janovice@nm.cz
tel: 317 835 181
red.

Obsah

Uctili jsme památku prof. A. Klara
Sportující právník
Oáza dovršuje dvacítku
Špičkový oční lékař
Nevidomý soudce
Stopy 9 – Poprvé v nemocnici
Vzpomínka na spisovatelku
Barvy poznává rukama
Primáš muziky Falešnica
Ostravská maketa
Vrchotovy Janovice
Kostelecký zámek
Stezka značená Braillem
1500 kilometrů za 77 dní
Černobílé problémy
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 17 Září 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Uctili jsme památku prof. A. Klara
Sportující právník
Oáza dovršuje dvacítku
Špičkový oční lékař
Nevidomý soudce
Stopy 9 – Poprvé v nemocnici
Vzpomínka na spisovatelku
Barvy poznává rukama
Primáš muziky Falešnica
Ostravská maketa
Vrchotovy Janovice
Kostelecký zámek
Stezka značená Braillem
1500 kilometrů za 77 dní
Černobílé problémy
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR