Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Evropa konečky prstů

O projektu Evropa konečky prstů

Popis cílové skupiny projektu:

Z materiálů VVZP ČR vyplývá, že v České republice žije 100 000 zrakově postižených občanů. Škála zrakových vad je velmi široká, od lehké slabozrakosti až po totální slepotu. Pro zrakovou vadu je typické, že se jedná o nejen primární postižení - vlastní vadu, ale i postižení sekundární, kdy do popředí vystupují díky zrakovému postižení sociální bariéry, a to jak ve vztahu k majoritě, tak k jejím komunikačním kanálům. Pro většinu zrakově postižených je denní tisk nedostupný. Skupina uživatelů Internetu na speciálních PC pro zrakově postižené roste, nicméně tyto média neumožňují konfrontaci postojů, jejich formulaci a kritické zhodnocení. Je li základním a nejúspěšnějším nástrojem komunikace dialog, pak je nutné vytvořit podmínky pro "produktivní dialog" i mezi zrakově postiženými. Jen tak lze očekávat, že budou moci rozhodovat na základě kvalifikovaných informací a že se aktivně zapojí do hlasování v referendu o vstupu ČR do EU.

Těžce zrakově postižení občané potřebují vzhledem k obtížnému způsobu příjímání informací srozumitelné a objektivní informace v podobě, kterou jsou schopni samostatně zpracovat. Tyto informace by měly především reflektovat jejich problémy. Těžce zrakově postižení lidé patří v drtivé většině i mezi sociálně potřebné a také mezi ty, kteří z důvodu svého velmi obtížného začlenění do pracovního procesu mohou být značně skeptičtí v tom, že vstup do EU může nějak zlepšit jejich postavení, ať už okamžitě nebo v nějakém časovém horizontu.

Cílovou skupinu tvoří těžce zrakově postižení občané ČR. Linie "živých" seminářů je umístěna do 2 měst s nejvyšší koncentrací zrakově postižených v ČR. Z odhadovaného počtu 100 tisíc zrakově postižených v ČR žije zhruba 20% v Praze a 8% v Brně. Důvodem je širší nabídka zaměstnání pro zrakově postižené ve velkých sídelních městech. Osloveni budou mimo jiné studenti středních škol pro zrakově postiženou mládež (např. Gymnázia a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5, či Speciální školy po zrakově postižené v Hlinkách, Brno, zrakově postižení studenti VŠ) a všichni uživatelé elektronických služeb sítě Braillnet.

Výstupy projektu

1. Semináře o dopadech vstupu ČR do EU

Semináře budou vedeny střídavě v angličtině a češtině dle jazykových dispozic přednášejících z evropské komunity v ČR. Tlumočení bude zajištěno.

2. Zpřístupnění textů k integraci ČR do EU pro zrakově postižené

Na základě série seminářů bude zpracována 50 stránková publikace "Evropa konečky prstů" a to v běžném tisku, zvětšeném tisku, Braillském písmu, která představí politiku EU a členských států k znevýhodněným skupinám na základě konkrétních projektů a zkušeností partnerských organizací zrakově postižených v EU. Tato publikace bude přístupná i v elektronické formě na stránkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Projekt byl součástí komunikační kampaně ČR před vstupem do EU v období před referendem. logo Ano

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
logo Ministerstva zahraničních věcí logo Evropské unie logo Ano