Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Evropa konečky prstů

7. seminář - Brno 24.9.2003

Hosty byli tentokrát přátelé z Italské unie nevidomých, konkrétně z Florentské pobočky této organizace. Dozvěděli jsme se, že v Itálii není jediná organizace nevidomých, ale Italská unie nevidomých je největší a celostátní, kdežto ty ostatní jsou regionální, malé organizace. Členem Italské unie nevidomých se může stát pouze osoba těžce zrakově postižená, na severu Itálie mají nevidomí práci a je u nich mezi nevidomými téměř nulová nezaměstnanost. Příčinou je zákon, který vymezuje tradiční pracovní místa pouze osobám nevidomým - telefonista a masér. Pokud momentálně není žádný zájemce z řad nevidomých na obsazení místa, je možné jej obsadit i vidící osobou, ale jakmile se objeví nevidomý zájemce, zaměstnavatel je povinen přesunout vidícího zaměstnance na jinou práci. Přesto, že je v Itálii uzákoněn nárok na osobního asistenta, je i tak obtížné vhodného asistenta získat, zejména na venkově a na malých městech. Když už nevidomý takového asistenta získá, měl by si ho vážit a plně využívat.

Vstup do Evropské unie se neobešel bez problémů, a zejména byl bolestný vstup do jednotné měnové unie Eurozóny. Hodně věcí a služeb se zdražilo. Ale naši hosté věří, že jednotná Evropa napomůže k tomu, abychom se lépe poznali a společně mnoho dokázali. Za pozvání do České republiky nám projevili velké poděkování. Byli potěšení a překvapeni, že se v Brně pro nevidomé hodně dělá.

Semináře se zúčastnilo cca 30 zrakově postižených.

Přepis zvukového záznamu semináře: dokument Word (93,5 kB) dokument TXT (29,3 kB)

Fotogalerie
Projekt byl součástí komunikační kampaně ČR před vstupem do EU v období před referendem. logo Ano

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
logo Ministerstva zahraničních věcí logo Evropské unie logo Ano