odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Materiály k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě -> Příručka pro standardní řešení akustického vedení a informací
Příručka pro standardní řešení akustického vedení a informací

(2. vydání - říjen 2002)

Vydala: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Autoři:
Ing. Petr Novák
SONS ČR
Metodické centrum pro odstraňování architektonických bariér
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
e-mail: bariery@braillnet.cz
Tel.: 221 462 442
Fax: 221 462 461

Petr Lněnička (odborný konzultant)
e-mail: lnenicka@metroprojekt.cz

Obsah:

 1. Použité zkratky
 2. Úvod
  2.1. Typy majáčků
  2.2. Umísťování majáčků
  2.3. Frazeologie
  2.4. Aktivace majáčků
  2.5. Legislativa
 3. Popis vybraných standardních situací
  3.1. Vstup do orientačně jednoduchého objektu
  3.2. Vstupy do vybraných orientačně složitých objektů
  3.3. Vstup do vestibulu metra
  3.4. Vstup do podchodu a nadchodu po pevném schodišti
  3.5. Souběh dvou vstupů
  3.6. Pohyblivé schody (eskalátory), pohyblivé chodníky a rampy
  3.7. Kombinace pevného schodiště a výstupního eskalátoru
  3.8. Výtah z povrchu na nástupiště metra
  3.9. Nástupiště metra (zařízení aktivující návěst "dveře")
  3.10. Železniční nástupiště
  3.11. Akustická signalizace na přechodech
  3.12. Vozidla městských a příměstských linek
 4. Literatura
 5. Kontakty
 6. Příloha č. 1 - Tabulka standardních situací
 7. Příloha č. 2 - Tabulka povelů slepecké vysílačky
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.