Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 22, listopad 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Kalendárium
Přehledně
Unikátní expozice hudebních nástrojů v Ostružné
Za tajemstvím svatovítské katedrály
LIDÉ KOLEM NÁS: „Náš vztah musí být vážný,“ řekli jsme si hned na začátku
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Přivřené dveře II
UDÁLOSTI: Poděkování nejlepším
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Pojeďte do Děčína, brány severních Čech
FEJETON: O cestách, věžích i rozhlednách
SPORT: Tradiční fotbalový turnaj v Bučovicích
INZERCE

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 22, listopad 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Korektor: Václav Senjuk
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
STALO SE
Kalendárium
Přehledně
Unikátní expozice hudebních nástrojů v Ostružné
Za tajemstvím svatovítské katedrály
LIDÉ KOLEM NÁS
“Náš vztah musí být vážný,” řekli jsme si hned na začátku (Petra a Ondřej Dvorští)
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – přivřené dveře II
UDÁLOSTI
Poděkování nejlepším
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Pojeďte do Děčína, brány severních Čech
FEJETON
O cestách, věžích i rozhlednách
SPORT
Tradiční fotbalový turnaj v Bučovicích
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR