Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 10, květen 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Přehledně
Smyslů plná dubnová Invalidovna, aneb Jak na památkách s osobami se zdravotním znevýhodněním
LIDÉ KOLEM NÁS: Dvě strany téže mince
NAPSALI JSTE NÁM: Praha 1990 v Havlíčkově Brodě
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Historie českého sociálního zabezpečení III.
O čem se moc nemluví – Jak prožívat tady a teď V.
POZVÁNKA: Naposledy s Danem Sywalou
SPORT: Střelecký kaleidoskop
Zlato putuje na Slovensko
Showdown – tři Češi v Top 20!
INZERCE

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 10, květen 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Korektor: Václav Senjuk
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
ObsaH
ÚVODEM
STALO SE
Přehledně
Smyslů plná dubnová invalidovna
LIDÉ KOLEM NÁS
Dvě strany téže mince
NAPSALI JSTE NÁM
Praha 1990 v Havlíčkově Brodě
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Historie českého sociálního zabezpečení III.
O čem se moc nemluví – Jak prožívat tady a teď V.
POZVÁNKA
Naposledy s Danem Sywalou
SPORT
Střelecký kaleidoskop
Zlato putuje na Slovensko
Showdown – tři Češi v Top 20!
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR