Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA , číslo 8, duben 2023

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE: Z Republikové rady SONS
Přehledně
Výroční shromáždění KDVP
ODEŠEL MILAN PEŠÁK
Ohlédnutí za životní dráhou čestného prezidenta SONS
Kým pro mne byl Milan Pešák?
LIDÉ KOLEM NÁS: Úspěch jsme si přáli navzájem
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví - Jak prožívat tady a teď IV.
POVÍDKA: Chtěl jsem to opravdu takhle? Část druhá, vězeň
POZVÁNKA: Agora 2023
SPORT: Nevidomý plavec David Kratochvíl je světovým rekordmanem
Kuželkářský republikový šampionát dvojic

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 107, číslo 8, duben 2023
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Redakce:
Šéfredaktorka: Daniela Thampy
Zástupkyně šéfredaktorky, administrace: Kateřina Rovenská
Redaktoři: Ilona Ozimková, Petr Mašek, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Korektor: Václav Senjuk
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 100 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
Obsah
ÚVODEM
STALO SE
Z Republikové rady SONS
Přehledně
Výroční shromáždění KDVP
ODEŠEL MILAN PEŠÁK
Ohlédnutí za životní dráhou čestného prezidenta SONS
Kým pro mne byl Milan Pešák?
LIDÉ KOLEM NÁS
Úspěch jsme si přáli navzájem
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví - Jak prožívat tady a teď IV.
POZVÁNKA
Agora 2023
SPORT
Nevidomý plavec David Kratochvíl je světovým rekordmanem
Kuželkářský republikový šampionát dvojicV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR