Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené , číslo 21, listopad 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM
STALO SE
Přehledně
Tyfloart 2021
V Kyjově se slavilo
SONS Kroměříž má novou braillskou tiskárnu
VÝSLEDKY BRAILLSKÉHO KVÍZU
POZVÁNKY
DUN v Praze u Salvátora
Slavnostní koncert ve Španělském sále, již 27. v pořadí
Na turnaj QARDO do Zlína
Mikulášské QARDO na Dědině
Příležitost pro literární nadšence
LIDÉ KOLEM NÁS
Dělat jsem chtěl, a dělat mě nechali
ZORA RADÍ a INFORMUJE
Co je sanorinismus a jak ho léčíme?
Častý problém – bolesti bederní páteře
SPORT
ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


SONS Kroměříž má novou braillskou tiskárnu


Všichni to vědí, ale opakování je matka moudrosti. Braillovo bodové písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809-1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Základem pro braillskou abecedu je systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.
Braillovo písmo je pro zrakově postižené symbolem gramotnosti, je to způsob, jak si například v domácnosti označit různé předměty, zaznamenat si důležité poznámky, ale také neztratit kontakt s tištěným textem. Je to způsob komunikace a nástroj, díky němuž se lze vzdělávat i bez kontroly zrakem. Lze tak vnímat nejen gramatické, ale i grafické členění textu. Jednou z pomůcek, které slouží k praktikování braillského písma, jsou tzv. braillské tiskárny. Tento text představí jednu z nich, a to braillskou tiskárnu Index Everest.
co je tedy braillská tiskárna? Je to zařízení na tvorbu tiskovin v Braillově bodovém písmu, jehož podstatou je vytlačování reliéfních bodů na papír, který je o něco silnější než papír klasický. Jednodušší modely tiskáren umožňují tisk textů, modernější i tisk reliéfních obrázků. Význam braillského tisku spočívá hlavně v možnosti tvoření materiálů vhodných k výuce, ať jsou to texty cizojazyčné, matematické či zeměpisné. Není totiž třeba umět ovládat někdy složité informační technologie a lze se rovnou hmatem ponořit do učebního materiálu.

Tiskárna Index Everest
Everest je produktem švédské firmy Index Braille. Momentálně je na trhu k dispozici již pátá generace této tiskárny. Její výhodou je, že na ní lze nastavit velikost Braillova písma, a to jak z hlediska tvaru a velikosti tištěného bodu, tak roztečí mezi body tvořícími klasický šestibodový nebo osmibodový znak Braillova písma. Osmibodová verze se využívá zejména v souvislosti s výpočetní technikou.
Tiskárna může bez omezení sloužit jako plnohodnotná síťová tiskárna pro tisk Braillova písma. Prostřednictvím sítí ethernet (pevné připojení), wifi (bezdrátové připojení) či přímého připojení prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Zařízení spolupracuje s počítači s operačním systémem Windows, MacOS nebo Linux. Její uživatelé ale mohou k tisku využít i dotyková zařízení jako mobilní telefony a tablety se systémy iOS i Android.
Tiskárna umožňuje kvalitní oboustranný tisk, ale také automatické formátování braillského textu z běžných typů textových souborů, a to wordovské soubory (docx a doc), univerzální formát rtf, ale také hojně využívaný formát PDF. Tiskárna ale také spolupracuje se specializovanými editory pro profesionálně formátovaný braillský tisk. Těmi jsou např. Duxbury, což je světově nejprodávanější editor pro formátování braillských tisků, s nímž mohou bez omezení pracovat i lidé nevidomí, nebo BUF (Braille Universal Format), jenž je vyvinutý na Masarykově univerzitě v Brně. Ten je jednodušší a je vytvořen pro práci vidících osob.
Dále má tiskárna Index Everest vestavěný nástroj pro připojení k internetu, což umožňuje její ovládání a nastavování (včetně servisu) ze vzdálených míst. Specializovaná aplikace BrailleApp umožňuje jak úplné nastavení tiskárny, tak editaci automaticky zformátovaného braillského textu. Pro pokročilé čtenáře či např. pro tisk na trvanlivé fólie umožňuje zařízení nastavovat i výšku a tvar bodů Braillova písma. Tak lze jinou velikostí písma tisknout nadpisy či text psaný tučně či kurzívou.
Everest tiskne nejen braillský bodopis, ale také reliéfní grafiku, která se využívá k zobrazení různých hmatových plánků, mapek či obrázků. Body tištěné na tiskárně jsou zobrazeny v menších vzdálenostech, než je tomu ve standardním znaku Braillova bodového písma. Díky tomu lze tisknout tvary číslic, písmen a dalších alfanumerických či speciálních znaků – jako je např. „zavináč“, což umožňuje i zcela nevidomým naučit se a představit si např. znaky latinky nebo jiných abeced. s využitím různých tvarů a výšky bodů lze tisknout plochy s různým reliéfem – obrysy, kontury, ale i složitější zobrazení, např. již zmiňované mapy. Na tiskárně lze ale také pořídit například vizitky.
Co se týká parametrů tiskárny, její rozměry jsou 56 x 18 x 45 cm a váží 12 kg. Pro snížení hlučnosti braillského tisku je k tiskárně možno pořídit také zvuk izolující skříň.
Díky všem těmto vlastnostem je tato tiskárna dlouhodobě světově i u nás nejrozšířenější braillskou tiskárnou. Je ideálním řešením nejen pro domácnosti, ale také tam, kde mají větší objemy braillského tisku – ve školách, speciálně pedagogických centrech a dalších organizacích pro zrakově postižené. Tiskárnu na českém trhu dodává firma Spektra, v.d.n., a právě tato firma slavnostně předala tiskárnu Index Everest ve středu 6. 10. 2021 oblastní odbočce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kroměříži, která ji zakoupila pro potřeby svých klientů a příznivců.

Linda AlbrechtováObsah

ÚVODEM
STALO SE
Přehledně
Tyfloart 2021
V Kyjově se slavilo
SONS Kroměříž má novou braillskou tiskárnu
VÝSLEDKY BRAILLSKÉHO KVÍZU
POZVÁNKY
DUN v Praze u Salvátora
Slavnostní koncert ve Španělském sále, již 27. v pořadí
Na turnaj QARDO do Zlína
Mikulášské QARDO na Dědině
Příležitost pro literární nadšence
LIDÉ KOLEM NÁS
Dělat jsem chtěl, a dělat mě nechali
ZORA RADÍ a INFORMUJE
Co je sanorinismus a jak ho léčíme?
Častý problém – bolesti bederní páteře
SPORT
ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


Hlavička časopisu

Ročník 105, číslo 21, listopad 2021
Obsah:
ÚVODEM
Jak jsem soutěžil
STALO SE
Přehledně
Tyfloart 2021
V Kyjově se slavilo
SONS Kroměříž má novou braillskou tiskárnu
VÝSLEDKY BRAILLSKÉHO KVÍZU
Když ne soutěž, tak alespoň kvíz – vyhlášení vítězů
POZVÁNKY
DUN v Praze u Salvátora
Slavnostní koncert ve Španělském sále, již 27. v pořadí
Na turnaj QARDO do Zlína
Mikulášské OARDO na Dědině
Příležitost pro literární nadšence
LIDÉ KOLEM NÁS
Dělat jsem chtěl, a dělat mě nechali
ZORA RADÍ a INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 11/2021
ZDRAVÍ
Co je sanorinismus a jak ho léčíme?
Častý problém – bolesti bederní páteře
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR