Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené , číslo 20, říjen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kde to žijeme, aneb Volby moc nevyřeší
STALO SE: Přehledně
TyfloCentrum v Brně má nový dům
Valašská olympiáda 2021 – děti byly nadšené!
RETRO: Stoletý svazek opět na scéně
ZORA RADÍ a INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Mám právo dělat chyby? III. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Slunce, moře, sex a umění: Obří procesí putuje po Zemi
Blog: Proč jsem jí nevěřil zamčené dveře? Mozek skrývá realitu druhých
ZDRAVÍ: Pokud vás třes rukou omezuje, navštivte lékaře
SPORT: XVI. letní paralympijské hry jsou minulostí
Tiráž:


RETRO: Stoletý svazek opět na scéně

Eva Budzáková

Našel se milý čtenář, ptající se, kdy už bude tenhle seriál pokračovat. Tak tedy slibuji, alespoň pokud jde o už i zvážený a změřený svazek, že můžete očekávat ještě tuto a závěrečnou část.
Již zmíněno, že před sto lety bylo jako letos sčítání lidu. Zájemce, který nemá statistiku za nudnou, tedy může srovnávat:
Dle publikace Státního úřadu statistického připadá na jeden čtvereční km v Československé republice průměrně 97 obyvatelů. Nejřidčeji jest obydleno východní Slovensko v župě Liptovsko Svatomikulášské, kde připadá na jeden čkm 42 a v Podkarpatské Rusi 48 obyvatelů. Nejhustěji zalidněno jest (mimo Prahu) Těšínsko, kde obývá na jeden čkm 244 obyvatelů, v Čechách župa Lounská a Českolipská se 174 a Mladoboleslavská se 150 obyvateli na 1 čkm.
Od statistiky, a bylo by to zajímavé i dál, rovnou zcela jinam: Mezinárodní sjezd nevidomých esperantistů v Praze.
Jakmile na loňském (12.) sjezdu v Haagu byla Praha zvolena sídlem 13. světového sjezdu Esperantistů (srpen 1921), rozhodl se náš československý konsul esperantský pro nevidomé pan K. Em. Macan, že se pokusí uspořádati v rámci tohoto sjezdu vidomých zvláštní mezinárodní sjezd nevidomých Esperantistů. Prof. Cart schválil tento plán a naše ministerstva zdravotnictví, sociální péče, zahraničí a školství udělila nám potřebné subvence. Na popud mistra Macana ustavil se v Praze přípravný výbor složený ze zástupců pražských esperantských spolků, obou esperantských svazů, učitelů Esperanta v Klárově Ústavě nevidomých. Jeho členem byl dále pan ředitel Tříska, pánové referenti z ministerstev, jež byla dožádána o subvence. Laskavostí pana ředitele Klárova ústavu bylo nám dáno k dispozici 80 lůžek bezplatně ve zmíněném ústavě. Tamže byli také nevidomí účastníci sjezdu bezplatně stravováni (náklad hrazen subvencemi). Magistrát hlavního města Prahy přijal ochotně protektorát slepeckého sjezdu, správa městských Elektrických podniků dala nám bezplatně k dispozici pro sjezdový týden dva vozy městské elektrické dráhy k převážení nevidomých kongresistů ke schůzím a koncertům sjezdu vidomých (do Reprezentačního domu, na Žofín apod.), Ministerstvo zahraničí poskytlo slepým cizincům a jejich vidomým průvodcům úplnou slevu vysokého poplatku, ředitelství Pražské Paroplavební společnosti poskytlo nevidomým účastníkům a jejich průvodcům bezplatnou jízdu parníkem při čtvrtečním výletu, ředitelství zbraslavského panství slíbilo pohoštění účastníků a během přípravných prací prokázal nám veliké služby redaktor esperantského slepeckého měsíčníku Esperanta ligilo dav nám svůj časopis zcela k dispozici. Tak stal se časopis pana Thilandera prostředníkem mezi přípravným výborem a slepými Esperantisty z celého světa.
Ejhle, oni se sešli, a bez Internetu!, napadne leckoho po stu letech. Dobrá vůle, ochota vyjít vstříc, to nad těmi řádky člověka těší!
Občas je tohle opisování trošku zápas se zkratkami, dobovými klišé či skladbou vět, ale jde to. Příště, prosím, očekávejte na rozloučenou hlavně informace ze sjezdu něčím menším odjinud doplněné, v závěrečném článku, který, jak doufám, může být trochu delší.
Pěkné počtení a dobré zdraví přeje Eva


Obsah

ÚVODEM: Kde to žijeme, aneb Volby moc nevyřeší
STALO SE: Přehledně
TyfloCentrum v Brně má nový dům
Valašská olympiáda 2021 – děti byly nadšené!
RETRO: Stoletý svazek opět na scéně
ZORA RADÍ a INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Mám právo dělat chyby? III. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Slunce, moře, sex a umění: Obří procesí putuje po Zemi
Blog: Proč jsem jí nevěřil zamčené dveře? Mozek skrývá realitu druhých
ZDRAVÍ: Pokud vás třes rukou omezuje, navštivte lékaře
SPORT: XVI. letní paralympijské hry jsou minulostí
Tiráž:


Hlavička časopisu

Ročník 105, číslo 20, říjen 2021
Obsah:
ÚVODEM
Kde to žijeme, aneb Volby moc nevyřeší
STALO SE
Přehledně
TyfloCentrum v Brně má nový dům
Valašská olympiáda 2021 – děti byly nadšené!
RETRO
Stoletý svazek opět na scéně
ZORA RADÍ a INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Mám právo dělat chyby? III. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Slunce, moře, sex a umění: Obří procesí putuje po Zemi
Blog: Proč jsem jí nevěřil zamčené dveře? Mozek skrývá realitu druhých
ZDRAVÍ
Pokud vás třes rukou omezuje, navštivte lékaře
SPORT
XVI. letní paralympijské hry jsou minulostíV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR