Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 9 květen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Festina lente
STALO SE: Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál 1. díl)
Zemřel Josef Lachman
RETRO: Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS: Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT: S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ: Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY

Řídí kandidát mistra FIDE Stanislav Juříček (Vsetín)

Úloha číslo 5
Pavel Kameník (Československo), Průboj 20. 7. 1985

Bílý: Ka8, Df7, Sa1, Sh3 (4)
Černý: Kd3, Pe4 (2)
Mat 3. tahem (C+)

Autor dnešní trojtažky RNDr. Pavel Kameník patří už dlouhá léta mezi přední české úloháře. V „Almanachu českých problémistů“, který zpracoval náš další výborný komponista Zdeněk Libiš, čteme: „*1. 6. 1963 Praha. Prvotina: Průboj 22. 3. 1986. Uveřejnil přes 100 skladeb. Více než 10 let je redaktorem Šachového umění v Čs. šachu.“ To je ovšem velice skromný údaj. Prvotina je uvedena nepochybně mylně, protože jak jsem objevil ve světové databázi (má tam 36 prací), trojtažka co je teď před vámi byla publikována už o rok dříve. Stejně tak počet skladeb bude určitě dvakrát, možná i třikrát vyšší a rovněž ten počet let, kdy vede rubriku ŠU, musíme hodně navýšit. Archivní údaje žijících autorů prostě, tak jako my, stárnou... Dr. Kameník se ve své tvorbě zaměřuje nejen na klasiku, nýbrž i na pomocné maty, které jsou často ve spolupráci s význačnými komponisty, jak našimi: Dragoun, Meergans, Maršálek, Vašírovský, tak i zahraničními: Frak, Zimmer (oba POL), Markovcij, Nagnibida (oba UKR), Hudák, Kuchyňa (oba SVK), atd. Z počtu kamenů vidíme, že se jedná o trojtažku v miniaturním provedení, použitých kamenů je pouze šest. Ale řešení není vůbec snadné, protože v našem případě musíte mít opravdu velkou prostorovou představivost. Velkým kladem úlohy je to, že všechny tři varianty končí modelovými maty, což je jedna ze zásad „české školy úlohové“.

Řešení úlohy 3 (Lošinskij) z března 2021:
V textu naznačenou ideu připravoval úvodník 1. Ve2! [2. e4 Kd4 3. Jdb5 mat (2. - fxe4 3. J libovolně mat)]. Pokud černý hrozícího Pe3 vzal, pak se v první variantě ocitla ve vazbě dáma: 1. - Dxe3 2. Jf7 Ke4 3. Jg5 mat, ve druhé věž: 1. - Vxe3 2. Jxf5 Ke4 3. Jg3 mat a ve třetí střelec: 1. - Sxe3 2. Jdc4 Ke4 3. Jd2 mat. Zbývající dvě varianty byly tzv. přidané: 1. - Sxa3 2. Vd2 Jd3 3. Vxd3 mat; 1. - c4 2. Jxb7 Ke4 3. Dc6 mat. Opravdu nádhera!

Za správné řešení březnové úlohy připisujeme další body Rudolfu Birtusovi z Teplic, Antonínu Maňákovi z Louky nad Veličkou, Rostislavu Millerovi z Bludova, Ireně Šourkové z Děčína a Kostasi Zisopulosovi ze Dvora Králové.
Blahopřejeme!

*.*
Tiráž
ZORA, časopis pro zrakově postižené
Ročník 105, číslo 9, květen 2021
Redakce: Šéfredaktor PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný
Tajemnice redakce, předplatné, administrace: Pavla Jungwirthová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz

Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.

Obsah

ÚVODEM: Festina lente
STALO SE: Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál 1. díl)
Zemřel Josef Lachman
RETRO: Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS: Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT: S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ: Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 9 květen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Festina lente
STALO SE
Přehledně
A ještě z Havlíčkova Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách
Zemřel Josef Lachman
RETRO
Jeden větší článek ze starých stránek
LIDÉ KOLEM NÁS
Realizovat se chci hlavně v nahrávacím studiu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
S bílou holí po okolí
Dovolená? Olomouc a Litovel!
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 05/2021
BUDE VÁS ZAJÍMAT
S lékařem o způsobech vyšetření ledvin
ZDRAVÍ
Vědecky ověřovány jsou dnes i účinky léčivých rostlin
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR